Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους της Μεσσηνίας λόγω κορωνοϊού


Σε έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000 ευρώ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 προέβη το υπουργείο Εσωτερικών.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα:

α) για το ποσό των 50.000.000 ευρώ από το λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και

β) για το ποσό των 25.000.000 ευρώ από το λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Το συνολικό ποσό και για τους έξι Δήμους της Μεσσηνίας φτάνει στο ποσό των 1.205.265 ευρώ.

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής, ο Δήμος Καλαμάτας λαμβάνει 537.129,02 ευρώ, εκ των οποίων 358.148,09 ευρώ από το λογαριασμό «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και 178.980,93 ευρώ από τους ΚΑΠ.

Για τους υπόλοιπους η κατανομή έγινε ως εξής: Δυτικής Μάνης 69.018,82 ευρώ, Μεσσήνης 185.864,90 ευρώ, Οιχαλίας 108.909,66 ευρώ, Πύλου- Νέστορος 159.114,36 ευρώ και Τριφυλίας 214.179,59 ευρώ.