Δήμος Καλαμάτας: Περισσότεροι ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες ακτές


Εγκρίθηκαν ομόφωνα προχθές στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα πρακτικά διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών και παροχής υπηρεσιών για το έργο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου Καλαμάτας», ενώ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Μιχαλιός Γεώργιος του Αντωνίου».

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά η ναυαγοσωστική κάλυψη περιλαμβάνει επιπλέον θέση στη Δυτική Παραλία (Κορδίας). Επίσης η κάλυψη διευρύνθηκε σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως. Ιδιαίτερα σημαντικό και ότι προβλέπεται για πρώτη φορά φέτος η ύπαρξη εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή σε κάθε σταθμό.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Καλαμάτας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας και το Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 και, επομένως, επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.

Οι ακτές του Δήμου Καλαμάτας που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης σύμφωνα με τα οριζόμενα είναι οι εξής: Α) Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μ. (6 βάθρα). Β) Αλμυρός, μήκους 400 μ. (1 βάθρο). Γ) Μικρή Μαντίνεια, μήκους 400 μ. (1 βάθρο). Δ) Δυτική παραλία (Κορδίας) 400 μ. (1 βάθρο). Σύνολο Ναυαγοσωστικών βάθρων: εννέα (9).

Συγκεκριμένα προβλέπεται να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Τοποθέτηση ναυαγοσωστικών βάθρων, σύνολο εννέα (9), στις ανωτέρω ακτές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Π.Δ.31/2018.

2. Στελέχωση των εννέα (9) ναυαγοσωστικών βάθρων με ένα ναυαγοσώστη ανά βάθρο, εποπτεία αυτών από ένα (1) ναυαγοσώστη ως συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών και ένα (1) χειριστή ταχυπλόου με ένα ναυαγοσώστη (1), οι οποίοι θα επιβαίνουν στο ταχύπλοο σκάφος για την παροχή άμεσης βοήθειας.

3. Εξοπλισμός του κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου – σύνολο εννέα (9) – με ναυαγοσωστικά εφόδια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό σκάφος και κοινό εξοπλισμό.

4. Διάθεση ενός μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Διάθεση ενός ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4. 5. Διάθεση διασωστικού ναυαγοσωστικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

6. Οριοθέτηση του χώρου λουομένων στη θαλάσσια περιοχή 400 μ. κάθε ναυαγοσωστικού πόστου (περιοχή ελέγχου 200 μ. εκατέρωθεν αυτού), σε όλες τις προαναφερόμενες παραλίες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των λουομένων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και την αποφυγή επιβολής νομικών κυρώσεων προς το Δήμο λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως «πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις.