Ενεργητικές πολιτικές για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος


Τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη συνδρομή της προς τον τουριστικό κλάδο ζητεί ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου με επιστολή που απευθύνει στον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται επίσης στην αρμόδια για θέματα τουρισμού αντιπεριφερειάρχη Άννα Καλογεροπούλου, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλη Σκαντζό και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο εν λόγω σώμα, ο ΤΟΠ ζητεί -μεταξύ άλλων- “ενεργό στήριξη του Οργανισμού και των επιμέρους Ενώσεων και Συλλόγων Ξενοδόχων μελών του που εκπροσωπούν το σημαντικό κλάδο της Φιλοξενίας, και πρόσβαση μέσω της Περιφέρειας σε πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων μας, με όρους ισονομίας απέναντι στους εκπροσώπους του Κλάδου της Φιλοξενίας και τους υπολοίπους Επαγγελματικούς Φορείς που εκπροσωπούν την τοπική οικονομία”. 

Παράλληλα, ζητούν να υπάρξει στο άμεσο μέλλον σύσκεψη του περιφερειάρχη και στελεχών της Περιφέρειας με τη διοίκηση του ΤΟΠ.

Στην εν λόγω επιστολή ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου σημειώνει και τα εξής: “Σε Περιφέρειες όπως η δική μας, όπου ο τουρισμός αποτελεί τον πιο ελπιδοφόρο κλάδο της οικονομίας, σε μια περίοδο που γενικότερα η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει ολοένα και περισσότερο αυξανόμενο ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες, αλλά και παρατεταμένες δύσκολες περιόδους, όπως αυτή της επιδημιολογικής κρίσης, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική αναπτυξιακή διαδικασία φορείς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

Η ορθή προώθηση του τουριστικού προϊόντος, ο “έξυπνος” τουρισμός και η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, η τουριστική εκπαίδευση, η ανάπτυξη έργων υποδομών και αναδομών αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα για την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, καθώς μόνο μέσα από την κατάλληλες πολιτικές και τη σωστή κατάρτιση των νέων επαγγελματιών που επανδρώνουν τις υπηρεσίες τουρισμού θα προκύψει και η συνολική αναβάθμιση του τουρισμού στη χώρα μας. 

Επιπλέον, οι φορείς μας μέσω της καταγραφής των πραγματικών αναγκών που έχουν στις επιχειρήσεις τους είναι οι πλέον αρμόδιοι να αναπτύξουν, με τη στήριξη εξειδικευμένων ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και οργανισμών, να προωθήσουν τα κατάλληλα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης στοχεύοντας στις ειδικότερες ανάγκες των τοπικών ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, με το υψηλό αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης που σας διέπει, σας καλούμε να στηρίξετε έμπρακτα με ενεργητικές πολιτικές 1.000 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 4.000 μη κύρια τουριστικά καταλύματα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και επιπλέον 25.000 εργαζομένους που απασχολούνται σε αυτές, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη, δίδοντας τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή των ίδιων των επαγγελματιών του κλάδου στη διαχείριση ζητημάτων μείζονος σημασίας σε περιοχές όπως η δική μας, όπου διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης προσωπικού, στοιχεία που άπτονται άρρηκτα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχείων, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος”.

Α.Π.