Μεσσηνίας Χρυσόστομος: «Καμία υποχώρηση απέναντι στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας – Αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της Εκκλησίας»

Μεσσηνίας Χρυσόστομος: «Καμία υποχώρηση απέναντι στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας – Αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της Εκκλησίας»

«Η ακριβής τήρηση των μέτρων προστασίας θα μας οδηγήσει σύντομα σε λειτουργίες με πιστούς»

Αναλυτικά τα μέτρα προστασίας για την ατομική προσευχή στους Ιερούς Ναούς της Μητρόπολης Μεσσηνίας

Ανοιχτοί και με αξιοσημείωτη προσέλευση είναι από χθες το πρωί οι Ιεροί Ναοί και της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, για την ατομική προσευχή των πιστών. Στο πλαίσιο αυτής της «μεταβατικής φάσης» ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος παραχώρησε χθες το πρωί συνέντευξη Τύπου, όπου έκανε γνωστά όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως, ακολουθώντας και όσα προβλέπει η ΚΥΑ.

Τοποθετηθείς ο μητροπολίτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους πιστούς της Μεσσηνίας για την υπακοή και την κατανόηση που έδειξαν, τηρώντας πιστά τα μέτρα τόσο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα όσο και την Εβδομάδα της Διακαινησίμου. Επίσης, ευχαρίστησε τους κληρικούς της Μητροπόλεως που κατανόησαν και υπάκουσαν στην αναγκαιότητα αυτής της λειτουργικής διαδικασίας, υπομένοντας να λειτουργούν σε άδειους ναούς, καθώς και τους ιεροψάλτες, το προσωπικό των ναών και τα εκκλησιαστικά συμβούλια, που συνέβαλαν και από την πλευρά τους στην πιστή τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονταν από την ΚΥΑ. 

Ιδιαίτερες ήταν οι ευχαριστίες του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, τονίζοντας ότι αντιμετώπισε την τήρηση των μέτρων στους ναούς με μεγάλη διακριτικότητα απέναντι στους ιερείς και τις εκκλησίες, σεβόμενη απόλυτα την ιερότητα των χώρων.

Πριν ανακοινώσει τα νέα μέτρα, ο κ.κ. Χρυσόστομος επέστησε την προσοχή όλων ότι και σ’ αυτή τη φάση η ακριβής τήρησή τους είναι αναγκαία, καθώς βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη και επικίνδυνη μεταβατική κατάσταση, όπου ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξουμε να τα εφαρμόσουμε, θα αποδείξει την υπευθυνότητα και τη φερεγγυότητα πιστών και Εκκλησίας.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους Ιερούς Ναούς, για το χρονικό διάστημα από τις 4 – 16 Μαΐου είναι τα εξής:

1) Συνεχίζεται, μέχρι τη 16η Μαΐου, σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα ισχύουν, η τέλεση των Iερών Ακολουθιών «κεκλεισμένων των θυρών», επιτρεπόμενης της ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ἤ διαδικτυακής αναμεταδόσεώς τους. Οι θύρες των Ιερών Ναών θα ανοίγουν μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών, και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας (1) ώρας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διενεργείται ο φυσικός αερισμός του ιερού χώρου.

2) Προς το σκοπό της εξυπηρέτησης των πιστών πρέπει να αναρτηθούν στους ειδικούς Πίνακες Ανακοινώσεων των Ιερών Ναών ή και στις υφιστάμενες ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο: α) το ωράριο τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών, β) το ωράριο κατά το οποίο ο Ιερός Ναός παραμένει ανοικτός για την προσέλευση των πιστών και γ) ο συνολικός αριθμός των πιστών οι οποίοι μπορούν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα εντός του Ιερού Ναού και καθορίζεται σύμφωνα με την αναλογία του ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους και με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια του Ιερού Ναού (στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι) υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται από το νόμο ο αριθμός των πενήντα (50) προσώπων.

3) Στις εισόδους και εξόδους των Ιερών Ναών πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα, ώστε να υφίστανται δύο σταθμοί αντισηπτικών/ απολυμαντικών, προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται σ’ αυτούς και εξέρχονται αυτών να τηρούν απαραίτητα την υποχρεωτική για όλους διαδικασία απολυμάνσεως των χεριών.

4) Να διευθετηθεί ο χώρος κάθε Ιερού Ναού προς το σκοπό της παρουσίας πιστών, σύμφωνα με την παραπάνω αναλογία ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κρίνεται απαραίτητη η παραμονή εντός των Ιερών Ναών μόνο όσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στις ανάλογες μεταξύ τους αποστάσεις και η απόσυρση των υπολοίπων εκτός των Ιερών Ναών.

5) Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης αναμονής των πιστών για την αποφυγή συνωστισμού και είναι απαραίτητη η τήρηση της αποστάσεως του ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ όσων αναμένουν. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που εφαρμόζει τον έλεγχο αναμονής στις εισόδους των Ιερών Ναών συνιστάται να φέρει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.). Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται η χρήση διαφορετικών θυρών του Ιερού Ναού για την είσοδο και έξοδο των πιστών. Στις εξόδους των Ιερών Ναών πρέπει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά ειδικοί κάδοι για την απόρριψη χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής.

6) Ο φυσικός εξαερισμός των Ιερών Ναών, ενόσω παραμένουν ανοικτοί για την προσέλευση πιστών, είναι υποχρεωτικός. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα για τον καθαρισμό των φίλτρων αυτού, ενώ και κατά τη διάρκεια της τυχόν λειτουργίας του, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο ταυτόχρονος φυσικός εξαερισμός του ιερού χώρου με ανοικτές τις θύρες και τα παράθυρα αυτού.

7) Είναι απαραίτητη και απολύτως αναγκαία η συχνή και σχολαστική καθαριότητα και τακτική απολύμανση των σημείων και των επιφανειών του Ιερού Ναού στα οποία παρατηρείται συχνή πρόσβαση των πιστών. Η καθαριότητα πρέπει να γίνεται κυρίως με τη χρήση αντισηπτικού διαλύματος, ενώ σε εμφανές σημείο του Ιερού Ναού πρέπει να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος αναγκαίος εξοπλισμός υγιεινής (χαρτομάντηλα, χάρτινες πετσέτες, πλαστική σακούλα κ.λπ.) Ιδιαιτέρως εφιστώ την προσοχή σας στη σχολαστική και συνεχή καθαριότητα των τζαμιών των ιερών εικόνων. Επιπλέον, επιβάλλεται η δια ειδικών φαρμάκων τακτική απολύμανση των Ιερών Ναών, από ειδικευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία, κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

8) Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό, οι πιστοί, με προσωπική τους ευθύνη και μέριμνα, συνιστάται να φέρουν προστατευτική υφασμάτινη μάσκα. Εάν κάποιος πιστός, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Ιερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ασθενείας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνσή του, ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, για την ασφαλή μετακίνησή του σε ειδικό χώρο προς αποφυγή επαφής με άλλα πρόσωπα. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί η ανάλογη μέριμνα και να προβλεφθεί η ύπαρξη ειδικού χώρου (π.χ. γραφείο, χώρος στο πνευματικό κέντρο κ.λπ.) με επαρκή εξαερισμό, στον οποίο θα υπάρχουν μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα, για την απόρριψη αυτών, και αντισηπτικό χεριών.

9) Όσοι πιστοί ανήκουν στις υγειονομικά ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ασθενείς πού πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα ή σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι και γενικά πρόσωπα που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθενείας), πρέπει να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι, χάριν της προστασίας της υγείας τους και των αδελφών τους.

10) Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους Ενοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ιδρυματικούς κ.λπ. Ιερούς Ναούς, τα Μητροπολιτικά και Ενοριακά Παρεκκλήσια, όχι όμως για τα Παρεκκλήσια, τα οποία ευρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτηρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ.), στα οποία δεν επιτρέπεται η τέλεση Ιερών Ακολουθιών και η προσέλευση προσκυνητών.

11) Για τις Ιερές Μονές εξακολουθεί να υφίσταται η «κεκλεισμένων των θυρών» τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας των μοναχών, ενώ προς το παρόν δεν επιτρέπεται η προσέλευση προσκυνητών ατομικά ή ομαδικά.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας, αφού υπογράμμισε ότι η τήρηση των παραπάνω μέτρων εκφράζει τη δική μας ατομική ευθύνη έναντι του κοινωνικού συνόλου, απέναντι στο συνάνθρωπο και την κοινωνία, απηύθυνε έκκληση σε όλους τους πιστούς να προσέρχονται στους ναούς τηρώντας τα, για να περάσουμε στο επόμενο βήμα με ανοιχτές λειτουργίες για τον κόσμο. Προέτρεψε, δε, τους πιστούς, αντί για προσκύνηση των εικόνων, να κάνουν ένα «σχήμα σεβασμού», παρά το γεγονός ότι αυτές θα καθαρίζονται συνέχεια με αντισηπτικά. Ειδικά δε για τις ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους με πίεση, διαβήτη, καρδιοαγγειακά νοσήματα, που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή ή κάνουν χημειοθεραπεία, συνέστησε να συνεχίσουν να παραμένουν στο σπίτι τους προφυλάσσοντας την υγεία τους.

«Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για την Εκκλησία»

Στη συνέχεια ο κ.κ. Χρυσόστομος απάντησε σε ερωτήσεις. Σχετικά με τα παραπάνω μέτρα τόνισε ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα που οι ναοί θα είναι ανοιχτοί για την ατομική προσευχή, ενώ αναμένονται νεότερες οδηγίες για το άνοιγμά τους. Η πρόθεση, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, είναι για μετά τις 17 Μαΐου. 

Αναφορικά με την τέλεση μυστηρίων, ξεκαθάρισε ότι και η νέα ΚΥΑ δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με πριν, επιτρέποντας δηλαδή μόνο την τέλεση κηδειών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κανενός άλλου μυστηρίου όπως οι βαπτίσεις και οι γάμοι.

Σε ερώτηση για το αν προτρέπει τους πιστούς να προσέλθουν στο μυστήριο της «Θείας Ευχαριστίας», δηλαδή να κοινωνήσουν όταν θα διεξάγονται λειτουργίες με πιστούς, επισήμανε ότι η «Θεία Ευχαριστία» είναι μυστήριο στο οποίο στηρίζεται η Εκκλησία και αποτελεί στοιχείο ταυτότητας. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία αντίληψη ότι μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ιερότητα του συγκεκριμένου μυστηρίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Εκκλησία δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση ως προς αυτό. Σημείωσε δε, ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για την τέλεση του συγκεκριμένου μυστηρίου και είναι κάτι που αποφασίζει αποκλειστικά η Εκκλησία και όχι άλλα «δημόσια» πρόσωπα…

Κλείνοντας, σε ερώτηση για το αν χρειαστεί σε ένα πιθανολογούμενο νέο lockdown να κλείσουν και πάλι ναοί, ο κ.κ. Χρυσόστομος υπογράμμισε ότι για την Εκκλησία προέχει η διατήρηση της δημόσιας υγείας και της σωτηρίας του κόσμου και όχι να κάνει «αντίσταση» σε πράγματα που είναι απολύτως κατανοητά. Εξήρε, δε, εκ νέου την ωριμότητα και τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι πιστοί της Μεσσηνίας όλο αυτό το διάστημα που οι ναοί ήταν κλειστοί. 

Του Κώστα Γαζούλη

Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας