“Μπουκάρισαν” στις τράπεζες οι μικρομεσαίοι για κεφάλαια κίνησης

“Μπουκάρισαν” στις τράπεζες οι μικρομεσαίοι για κεφάλαια κίνησης

Χιλιάδες αιτήσεις δανείων, 

με… «βάρκα την ελπίδα»

Μπορεί μια επιχείρηση να κάνει εύκολα μια αίτηση στο πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ», αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα εγκριθεί κιόλας! Δεν τίθεται τυπικά καμία προϋπόθεση, εκτός από μια τυπική επιτυχή αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Η αξιολόγηση με βάση τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος (ή αλλιώς την προκήρυξη) επαφίεται στα τραπεζικά καταστήματα και γίνεται, στη συνέχεια, με τραπεζικά κριτήρια. 

Έτσι, οι περισσότερες πολύ μικρές, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις… πιασμένες στα «δίχτυα» της νέας οικονομικής κρίσης, κάνουν κατά χιλιάδες αιτήσεις με… «βάρκα την ελπίδα». «Κι άμα μου κάτσει», όπως λέγεται; Όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, ακόμα και από την… τύχη! 

Το πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» αφορά στην παροχή δανείων για κεφάλαια κίνησης σε κορωνοϊο-πληττόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επιδότηση επιτοκίου κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια, με πενταετή διάρκεια δανείου και με ύψος δανείου έως 50% του κύκλου εργασιών του διαχειριστικού έτους 2019.

Οι αιτήσεις (που ξεκίνησαν από τις 20/05/2020) θα συνεχίζονται μέχρι και τις 28/05/2020, εάν δεν εξαντληθεί προηγουμένως ο προϋπολογισμός του προγράμματος (2.000.000.000 ευρώ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»

Υπενθυμίζεται ότι:

•ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 – Εξέταση βάσει ενεργών ΚΑΔ.

•ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό της κύκλωμα και ΦΠΑ. Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

•ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου. Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

•ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 

-Το επιτόκιο εφαρμόζεται στα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η Τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης. Δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη) και για το διάστημα αυτό είναι σταθερό.

-Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75, καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

-Με τη λήξη των δύο ετών οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.

•ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ορίζεται ως εξής: Σε ποσοστό 40% καλύπτεται από Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) – Ταμείο «Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60% από την δανειοδοτούσα Τράπεζα. 

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός / Οικονομολόγος