Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: «Υποχρεώθηκαν» σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση σήμερα


Η απουσία 13 δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας από την προχθεσινή δια περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος, η έλλειψη της απαιτούμενης απαρτίας, παρά το γεγονός ότι δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια απόφαση (!) και το αίτημα για επιστροφή στις δια ζώσης συνεδριάσεις λειτούργησαν ως καταλύτης εξελίξεων και «υποχρέωσαν», ως φαίνεται, τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας να συγκαλέσει Δ.Σ. – δια ζώσης –σήμερα κεκλεισμένων των θυρών.

Στην πρόσκληση που εκδόθηκε χθες, με αριθ. πρωτ.  6373, και υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Τριφυλίας, Χαράλαμπο Αυρηλιώνη, αναγράφεται: «Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00, για την 13η έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα (η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών αριθ. 163/29-05-2020 εγκύκλιος με ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7): 

1. Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ Τριφυλίας την 3-6-2020 με τα παρακάτω θέματα. 2. Ανάκληση της με αριθ.86/2020 ΑΔΣ με ΑΔΑ Ω5ΟΛΩΗΕ-5ΡΡ. 3. Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2022 (Σχ.11/2020 ΑΕΠΖ και 95/2020 ΑΟΕ). 4. Έγκριση της με αριθ. 10/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας με θέμα “Κανονισμός Άρδευσης Κοινότητος Αρμενιών (2-2020 ΑΤΚ Αρμενιών)”. 5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας έτους 2020 (Έγκρ. της αριθ.94/2020ΑΟΕ). 6. Συγκρότηση επιτροπών για την οργάνωση άρδευσης έτους 2020 των Κοινοτήτων: Κυπαρισσίας-Αρμενιών-Βρυσών-Σπηλιάς- Στασιού για το έτος 2020. 7. Συγκρότηση επιτροπής  οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου “Πρόσθετες εργασίες για την αδειοδότηση ζωαγοράς Κοπανακίου”. 8. Έγκριση  σύναψης σύμβασης για ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κεντρικά σημεία του Δήμου Τριφυλίας. Το έκτακτο της συνεδρίασης δικαιολογείται ως κάτωθι: Ως προς το 2ο θέμα: Πρέπει να ανακληθεί η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκ παραδρομής γράφτηκε και αναρτήθηκε στο σύστημα Διάυγεια (δεν υπήρχε απαρτία στην 12/1-6-2020 συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθ.163/29-5-2020. ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). Ως προς το 3ο θέμα: Πρέπει το συντομότερο δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες παραχώρησης αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις, καθώς και διενέργειας δημοπρασίας για τη λειτουργία καντινών κ.λπ. Ως προς το 4ο θέμα: Εν όψει έναρξης αρδευτικής περιόδου πρέπει να ψηφιστεί ο εν λόγω κανονισμός άρδευσης το συντομότερο δυνατό. Ως προς το 5ο θέμα: Στην προς έγκριση τροποποίηση προϋπολογισμού της με αριθ.94/2020 ΑΟΕ έχει εγγραφεί πίστωση σχετικά με τις εργασίες που θα γίνουν, προκειμένου να λειτουργήσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδηροκάστρου το συντομότερο δυνατό.

Ως προς το 6ο θέμα: Εν όψει έναρξης της αρδευτικής περιόδου πρέπει να συγκροτηθούν οι επιτροπές οργάνωσης άρδευσης έτους 2020. Ως προς το 7ο θέμα: Πρέπει να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Ως προς το 8ο θέμα: Πρέπει να αποφασίσομε για το εν λόγω το συντομότερο δυνατό λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου».

Του Ηλία Γιαννόπουλου