Επαναλειτουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Καλαμάτας από σήμερα

Επαναλειτουργία ΚΔΑΠ και  ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Καλαμάτας από σήμερα

Έχοντας ληφθεί όλα τα απαραίτητα υγιεινής και ασφάλειας επαναλειτουργούν τα 13 ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Καλαμάτας από σήμερα.


Η επαναλειτουργία θα γίνει βάσει των εγκυκλίων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος έχει τροποποιήσει τη λειτουργία των δομών και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου και του ΕΟΔΥ. Ήδη έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 συγκεκριμένα για κάθε δομή, ενώ έχει υπάρξει και εκπαίδευση του προσωπικού.

Όσον αφορά στο ΚΔΑΠμεΑ, επισημαίνεται ότι βάσει της εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαγορεύεται η προσέλευση των ωφελούμενων που έχουν υποκείμενα νοσήματα, τα οποία σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας τους, καθώς και ωφελούμενων που έχουν πρόσωπα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον με υποκείμενα νοσήματα.

Σε ό,τι αφορά τα ΚΔΑΠ, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μην προσέρχονται στη δομή παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές.