Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους στον τουρισμό

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για  τους εργαζομένους στον τουρισμό

Προγραμματική σύμβαση υπογράφει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (e-Learning/Webinars) εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω κορωνοϊού (COVID -19) με τίτλο: «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) – Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση».

Μάλιστα, για την έγκριση της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης είχε προγραμματισθεί χθες το απόγευμα κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με τηλεδιάσκεψη.

Το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχοι

Στόχος είναι να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια, ενώ η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις, μεθόδους και ικανότητες για την ατομική τους προστασία και την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια, να εκπαιδεύσει σε πρακτικές και ενέργειες αποτροπής της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 για την προστασία της δημόσιας υγείας και να ενισχύσει την αξιοπιστία της Πελοποννήσου ως ασφαλούς προορισμού.

Εκπαίδευση

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:

-Βασικές γνώσεις για τον ιό SARS-CoV-2, την κλινική εικόνα και τη διάγνωση της νόσου

-Βασικές γνώσεις για την επιδημιολογία, τους τρόπους και τις πηγές της μετάδοσης του SARS-CoV-2, καθώς και την επιβίωση και διασπορά του στο περιβάλλον 

-Γνώσεις για την ατομική προφύλαξη/προστασία και τις συνθήκες ατομικής υγιεινής

-Γνώσεις για τα γενικά μέτρα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παρεμπόδιση της διασποράς του ιού στο εργασιακό τους περιβάλλον

-Τις προβλεπόμενες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση περιστατικού Covid-19 σε ξενοδοχειακό περιβάλλον

-Γνώσεις για την ορθή και ασφαλή απολύμανση ή αποστείρωση επιφανειών και υλικών κατά περίπτωση εφαρμογής και τους κινδύνους από λανθασμένη, αλόγιστη και άσκοπη χρήση μεθόδων και υλικών.

Θα αποκτήσουν δεξιότητες σε:

-μεθόδους και ορθές πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης με βάση την επικινδυνότητα και πιθανότητα μετάδοση της COVID-19

-διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ατομικής προφύλαξης και συμπεριφοράς ανάλογα με το χώρο/θέση εργασίας/δραστηριότητα στην τουριστική αλυσίδα

-διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ατομικής προφύλαξης και συμπεριφοράς σε περίπτωση ύποπτου/επιβεβαιωμένου κρούσματος

-μεθόδους και ορθές πρακτικές στον τομέα της εστίασης με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της COVID-19

-μεθόδους και ορθές πρακτικές στον τομέα ασφάλειας και ποιότητας υδάτων δικτύου και αναψυχής

-ορθές πρακτικές στη διαχείριση αποβλήτων – Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Τέλος, θα παρέχει διαμόρφωση συμπεριφορών και πρακτικών για σωστή ενημέρωση των επισκεπτών, αλλά και επαγρύπνηση και εφαρμογή ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού (πλύσιμο χεριών, χαιρετισμοί, αποστάσεις, υγιεινή της αναπνοής κ.λπ.).

Της Βίκυς Βετουλάκη