Μητρώο γεφυρών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μητρώο γεφυρών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η διαδικασία για την επιθεώρηση και συντήρηση γεφυρών στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η κατάρτιση σχετικού μητρώου αποτέλεσαν το αντικείμενο σύσκεψης προχθές στην Τρίπολη, υπό τον αναπληρωτή του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Χρήστο Λαμπρόπουλο, μεταξύ στελεχών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στελεχών της Περιφέρειας.

Από την πλευρά τους τα στελέχη του ΤΕΕ, Γιάννης Σπινάσας και Γιάννης Σιγάλας, παρουσίασαν τις βασικές ενότητες του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, καθώς και τη διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων των γεφυρών. Επιπλέον, περιέγραψαν συνοπτικά τα είδη και τις συχνότητες εφαρμογής των συστημάτων επιθεώρησης.

Ακολούθησε, δε, συζήτηση σχετικά με το επικείμενο πρόγραμμα συνεργασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου και Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ για τη δημιουργία μητρώου γεφυρών στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Τέλος, συζητήθηκαν όλες οι απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες, καθώς και η αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των υφιστάμενων γεφυρών ανά περιοχή.