Μικρο-δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις

Φθηνά «κρατικά δάνεια» 1 δισ. ευρώ και άμεσα «φρέσκο χρήμα»

Αναμένεται σύντομα να λάβει «σάρκα και οστά» ένας νέος χρηματοδοτικός θεσμός. Ο «θεσμός των μικροδανείων» μέχρι 25.000 ευρώ για την έναρξη ή την επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το λεγόμενο και microfinance στοχεύει να εντάξει στο σύστημα της παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας που σήμερα δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κάνοντας τους πολίτες αυτούς συμμέτοχους στο εγχείρημα της ανάκαμψης της Οικονομίας. Παράλληλα, επιχειρείται να μπει φραγμός στην τοκογλυφία και θα ελέγξει αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με δεδομένο ότι χρήση των μικροπιστώσεων θα μπορούν να κάνουν όσοι έως σήμερα είναι αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς δεν μπορούν να παράσχουν εξασφαλίσεις, το ενδιαφέρον για την έναρξη του θεσμού είναι τεράστιο.

Υπογραμμίζεται ότι μικροπιστώσεις θα χορηγούνται από οργανισμούς που θα συσταθούν για το συγκεκριμένο λόγο.

Για παράδειγμα, άδεια για σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να λάβουν εταιρείες φορείς, επιμελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ.

Εκτός παροχής μικροπιστώσεων, μένουν οι τράπεζες όπου, λόγω του κανονιστικού πλαισίου, δεν επιτρέπεται να δανείσουν χωρίς εξασφαλίσεις. Ωστόσο, μπορούν να παράσχουν αυτού του τύπου δάνεια, όταν έχουν τις ανάλογες εγγυήσεις, όπως, για παράδειγμα, αυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Πάντως, παρά την αγωνία της αγοράς, η λογική και εμπειρία λέει ότι μόλις ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών θα καλυφθεί, καθώς ο αριθμός των οργανισμών μικροπιστώσεων που θα ιδρυθούν, θα είναι μικρός.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι μικροπιστώσεις θα προσφέρονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής αναμένεται να είναι 12 μήνες και η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 10 χρόνια.

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα συσταθούν, θα πρέπει να χορηγούν τις εξής μορφές δανείων:

-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται, είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης

β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού,

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

α) για εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ

β) για την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως στην αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:

-ανεργία

-αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•Δικαιούχοι επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων:

α) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

γ) ελεύθεροι επαγγελματίες

δ) φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

•Δικαιούχοι προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων:

α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής

γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας – Νομικός/Οικονομολόγος