Να ισχύσει ο αρχικός προγραμματισμός για το φυσικό αέριο ζητά το Περιφερειακό συμβούλιο

Να ισχύσει ο αρχικός  προγραμματισμός για το φυσικό αέριο ζητά το Περιφερειακό συμβούλιο

Εγκρίθηκαν για φέτος από το Υπουργείο Πολιτισμού

Άδεια για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία, στο πλαίσιο της πενταετούς παράτασης έως το 2023 του ερευνητικού προγράμματος, χορηγήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Να σημειωθεί πως τη διεύθυνση του  ερευνητικού προγράμματος έχει η δρ. Ξένια Αραπογιάννη, επίτιμη διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην περαιτέρω διερεύνηση της ιστορίας της αρχαίας Θουρίας και οι εργασίες για το 2020 θα περιλάβουν (σύμφωνα με το αίτημα που έχει υποβληθεί) ανασκαφή στο αρχαίο θέατρο (θέση Ελληνικά), ανασκαφή και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης-αναστήλωσης-αποκατάστασης-προστασίας στο Ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας, γεωφυσική διασκόπηση σε όμορη του ιερού έκταση στη θέση Περιβόλι, ανασκαφικές τομές σε θέσεις καταλοίπων της ελληνιστικής πόλης στην ευρύτερη περιοχή των Ελληνικών εντός ιδιόκτητων εκτάσεων για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των ιδιοκτητών, καθαρισμούς στο αρχαίο λατομείο στη θέση “Πριονιστά”, καθώς και συνέχιση των εργασιών συντήρησης και μελέτης των αρχαιοτήτων.

Οι εργασίες αυτές θα διενεργηθούν εντός του χρονικού διαστήματος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2020.

Μελέτες

Οι εργασίες θα διεξαχθούν με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας δια των αρχαιολόγων της Ε. Μαλαπάνη και Μ. Κάππα, προϊσταμένου του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων.

Η δε συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στην ανατολική πλευρά του ανασκαφικού σκάμματος του ιερού του Ασκληπιού και της Υγείας θα πραγματοποιηθεί αφού ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα στερέωσης του υπερκείμενου πρανούς, σύμφωνα με την τεχνικογεωλογική μελέτη που έχει εγκριθεί.

Για την καθαίρεση των τοίχων των οικοδομημάτων της βυζαντινής περιόδου στο χώρο του θεάτρου, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σχετική μελέτη, με πλήρη φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, καθώς και τεκμηρίωση των ευρημάτων.

Τέλος, με το πέρας της ανασκαφής θα κατατεθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αρχιτεκτονική και τοπογραφική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου.

Της Βίκυς Βετουλάκη