Πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας και διάνοιξη Κρήτης


Εναρκτήριο λάκτισμα για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Ναυαρίνου

Με… γεμάτη τη βαλίτσα επέστρεψε χθε ο δήμαρχος από την Αθήνα 

Μόνο με άδεια χέρια δεν επέστρεψε χθες από την Αθήνα ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, όπου είχε προγραμματισμένες συναντήσεις στο υπουργείο Υποδομών και τις Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.

Ειδικότερα, απόλυτα θετικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στο πρώτο στάδιο των διαδικασιών που απαιτούνται για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας, που συνδέεται -μεταξύ άλλων- με τη διάνοιξη της οδού Κρήτης.

Ο κ. Βασιλόπουλος, στις σχετικές δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι εξαρχής τέθηκε ως ένας από τους μεγάλους στόχους – προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Η πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, για την έγκριση του φακέλου μελέτης των τευχών δημοπράτησης του έργου, σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών Πολεοδόμησης, ανατολικά της απόληξης της οδού Κρήτης στην Ανατολική Παραλία.

Αντικείμενο της υπό εκπόνησης μελέτης είναι η επέκταση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στην περιοχή της Ανατολικής Παραλίας. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη μια σειράς μελετών – εργασιών, οι οποίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 1) Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, 2) Πολεοδομική Μελέτη, 3) Μελέτη Πράξης Εφαρμογής, 4) Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση, 5) Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης Υδατορεμάτων και 6) Περιβαλλοντική Μελέτη.

Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τις οδούς Ναυαρίνου στο νότιο τμήμα της, Λακωνικής στο βόρειο τμήμα της, Καρακούση στο δυτικό της τμήμα, ενώ στο ανατολικό της μέρος εφάπτεται με το όριο της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις γης είναι της Γενικής Κατοικίας και του Τουρισμού Αναψυχής.

Η συγκεκριμένη περιοχή, 440 στρεμμάτων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της Καλαμάτας, καθώς περιλαμβάνει το τελευταίο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης που δεν έχει ακόμα οργανωθεί πολεοδομικά. Η ολοκλήρωση της χάραξης και διάνοιξης της οδού Κρήτης θα δώσει τη δυνατότητα της αποσυμφόρησης της παραλιακής οδού Ναυαρίνου (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) και της ενίσχυσης και επέκτασης των χρήσεων αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω θέμα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της 11ης/2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. με τίτλο «Έγκριση τευχών Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης για την “Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής, Γεωλογική Μελέτη, Οριοθέτηση Ρεμάτων, Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας και Επιλογή της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Επίσης,  ο δήμαρχος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Κτηριακών Υποδομών Α.Ε. Τίμο Κατσίπο, το διευθύνοντα σύμβουλο Θανάση Γιάνναρη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού. Κατά τη συνάντηση εργασίας τέθηκε το θέμα της εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή νέου Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμάτας σε δημοτικό χώρο. Παράλληλα, κατατέθηκε υπόμνημα προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας για την άμεση υλοποίηση της πρότασης του Δήμου.

Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος των Κτηριακών Υποδομών Α.Ε. εξέφρασαν την θετική τους πρόθεση και πλέον το θέμα εξετάζεται από τους υπηρεσιακούς του Οργανισμού σε συνεργασία υπηρεσιακούς του Δήμου.

Α.Π.