Προγραμματική σύμβαση με τη «Βιώσιμη Πόλη» μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και προέδρου δικτύου πόλεων

Προγραμματική σύμβαση με τη «Βιώσιμη Πόλη» μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και προέδρου δικτύου πόλεων

Υπεγράφη χθες από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», Δημήτρη Καφαντάρη, προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση μελετών για αναπτυξιακά έργα του Δήμου, σε συνέχεια απόφασης που έχει ληφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την εν λόγω προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Καλαμάτας συμβάλλεται με το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» με μία διαδικασία οριζόντιας συνεργασίας και σύμφωνα με την κοινοτική ορολογία. Μέσω αυτής θα επιτευχθεί η υποστήριξη με τις απαραίτητες ειδικότητες και προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο για την εκπόνηση μελετών όσο και για την υλοποίηση ενεργειών, με τελικό στόχο την ωρίμανση των φακέλων υποβολής των προτάσεων.

Η «Βιώσιμη Πόλη» εξειδικεύεται σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Προστασίας του Περιβάλλοντος, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας, ενώ μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τις Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση της σύμβασης, αφού εκ του καταστατικού της έχει την υποχρέωση της τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ που είναι μέλη της (όπως ο Δήμος Καλαμάτας).

Επίσης, διαθέτει την οργάνωση και τις απαραίτητες συνεργασίες, καθώς ήδη έχει ομάδα συνεργατών-μελετητών πολλών ειδικοτήτων, που της εξασφαλίζει πιστοποίηση υλοποίησης τεχνικών μελετών. Επιπλέον, συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο άλλωστε είναι και μέλος της, προκειμένου να υποστηρίξει αρμοδιότητες σύνταξης των μελετών και προετοιμασίας των φακέλων χρηματοδότησης.