Προσωρινός μειοδότης για την ανάπλαση της Αναγνωσταρά

Προσωρινός μειοδότης για την ανάπλαση της Αναγνωσταρά

Με την… ευχή να μην εξελιχθεί σε «Νέα Ιατροπούλου»

Προσωρινός μειοδότης προέκυψε σε συνέχεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά», με προϋπολογισμό 685.483,87 ευρώ + 164.516,13 ευρώ= 850.000,00 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΒΑΑ) με τίτλο: «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και Έξυπνη πόλη», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020». Υποβλήθηκαν οκτώ προσφορές, ενώ από τη διαδικασία προσωρινή μειοδότρια με έκπτωση 47,23% αναδείχθηκε η Κοινοπραξία Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Η. ΞΥΔΕΑΣ.

Στόχος του έργου

Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με κύριο κριτήριο την αναβάθμιση τόσο της συγκεκριμένης όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπλασης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τόσο των καταστημάτων όσο και των λοιπών λειτουργιών, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών.  Ένα δεύτερο και σημαντικότερο κριτήριο έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν γίνει έως τώρα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν ως ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και επισκεπτών.

Η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης ανέρχεται περίπου σε 5.000 μ2, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων επιφανειών οδοστρωμάτων, όπως φαίνεται και στη γενική κάτοψη διαμόρφωσης του παραπάνω χώρου.

Τι προβλέπει η ανάπλαση

Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,20 μ. – πέραν του χώρου στάθμευσης. Στο σημερινό οδόστρωμα, αφού αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος.

Για τη δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων προβλέπεται η χρήση των ίδιων κατά κύριο λόγο υλικών, με τον ίδιο τρόπο, σχέδιο και αρχιτεκτονικό κάνναβο με τα ήδη υφιστάμενα πεζοδρόμια της Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ίδια ομοιομορφία, λόγω και του γεγονότος ότι η Αναγνωσταρά είναι παράλληλη και σε μικρή απόσταση από την Αριστομένους.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων, την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με τη μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης.

Ένα νέο στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, είναι ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία χώρων πρασίνου με τοποθέτηση ψηλών δέντρων σε γραμμική διάταξη και εναλλάξ στα δύο πεζοδρόμια, πράγμα που σήμερα απουσιάζει παντελώς, με εμφανή τα προβλήματα έλλειψης σκίασης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.