Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το «οκ» για την ανάπλαση στην Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για «συγγνωστή πλάνη», για αντίστοιχες περιπτώσεις με το έργο «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας», του οποίου η σύμβαση δεν είχε «περάσει» από έλεγχο του Ελ.Σ. πριν από την υπογραφή της, ως εκ του νόμου απαιτείται, «έσωσε» το έργο στο αρμόδιο Τμήμα για ΟΤΑ Α’ Βαθμού του Ελ.Σ., στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση και δικάστηκε προχθές.

Με την απόφασή του κάνει δεκτούς τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του Δήμου Τριφυλίας για «συγγνωστή πλάνη» μετά την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην έκτακτη συνεδρίασή της τη Δευτέρα, για έγκριση της κατάθεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του με αριθ. ΑΒΔ861/2020 δικογράφου, καθώς και των με αριθ. πρωτ. 301116/16-06-2020 και 30118/16-06-2020 δηλώσεων, όπως και του ορισμού της αντιδημάρχου Χάιδως Παναγιωτοπούλου, αμισθί, ως δικηγόρου, παρέχοντας σε αυτή την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως καταθέσει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την εκδίκαση της άνω υποθέσεως προχθές.

Ο ένας και μοναδικός τρόπος επίλυσης του σοβαρού νομικού ζητήματος που είχε ανακύψει για το έργο ευτυχώς ακολουθήθηκε από το Δήμο Τριφυλίας, εγκαταλείποντας τη δημόσια εκφρασθείσα πρόθεση-βούληση για ακύρωση της εργολαβίας και του έργου. Ουσιαστικά έτσι, καθώς και με βοήθεια πολύ κόσμου, όπως έχει πει ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης, «σώθηκε» το έργο, το οποίο πλέον δεν έχει κανένα απολύτως νομικό ζήτημα!

Οι δε εργασίες τσιμεντόστρωσης συνεχίζονται και κάτοικοι κι επαγγελματίες αναμένουν τις επόμενες μέρες, οπότε και θα δοθεί για προσωρινή χρήση ο χώρος της περιοχής του έργου για το καλοκαίρι!

Του Ηλία Γιαννόπουλου