Αξιοποίηση κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων και των ελαιουργικών υπολειμμάτων

Αξιοποίηση κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων και των ελαιουργικών υπολειμμάτων

Πρόταση για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, στόχος του οποίου είναι η προώθηση και η υλοποίηση έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, υπέβαλε η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας.

Η πρόταση αφορά στην αξιοποίηση των κλαδεμάτων και των φύλλων των ελαιόδεντρων και των ελαιουργικών υπολειμμάτων, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων της Μεσσηνίας (Καλαμάτα, Μεσσήνη, Οιχαλία, Πύλου-Νέστορος), με πολλαπλά οφέλη για τους παραγωγούς και την τοπική κοινωνία.

Το έργο προτείνει έναν καινοτόμο τρόπο διαχείρισής τους που περιλαμβάνει την παραγωγή πέλετ (wood pellets) από τα κλαδέματα και τα ελαιουργικά υπολείμματα και παράλληλα την παραγωγή λιπασμάτων τύπου κομπόστ (compost).

Συντονιστής της πρότασης LIFE-AGRO2BIO είναι η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και ως εταίροι σε αυτήν συμμετέχουν ο Δήμος Καλαμάτας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο VIC της Ισπανίας και το Πανεπιστήμιο Brunel της Αγγλίας.

Η υλοποίηση της πρότασης θα ωφελήσει  όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας, καθώς η εφαρμογή δύναται να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια και να αποτελέσει έναν πιλότο εφαρμογής για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τα πέλετ που θα παραχθούν προβλέπεται να τροφοδοτήσουν μια πρότυπη μονάδα πυρόλυσης, η οποία προτείνεται να εγκατασταθεί στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (πεδίο εφαρμογής) και  πρόκειται να καλύψει τις ενεργειακές και θερμαντικές ανάγκες του σχολείου.