Και οι πολίτες μπορούν να κάνουν έρευνα στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων, λέει το ΝΣΚ

Και οι πολίτες μπορούν να κάνουν έρευνα στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων, λέει το ΝΣΚ

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας στα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία.

Το ερώτημα του υπουργείου αφορούσε στο εάν η αυτοπρόσωπη έρευνα στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από δικηγόρους ή εάν μπορεί να διενεργείται και από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, σχετικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από συμβολαιογράφους ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους και από δικαστικούς επιμελητές.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με το lawspot.gr, απάντησε ομόφωνα ότι αυτοπρόσωπη έρευνα στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία μπορεί να διενεργείται όχι μόνο από δικηγόρους, αλλά και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αναφορικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από τους συμβολαιογράφους και, όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους τους και από τους δικαστικούς επιμελητές, αποκλειστικά προς εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν εντολή να διενεργήσουν κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη γνωμοδότηση δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Β.Β.