Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας

Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας

Υπεγράφη χθες, μεταξύ του δημάρχου Καλαμάτας και της αναδόχου εταιρείας “Λάμπος Ιωάννης και Σία Ε.Ε.”, σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων στις παιδικές χαρές, προϋπολογισμού μελέτης 59.996,16 ευρώ.

Η σύμβαση υπογράφηκε στο πλαίσιο της ανάγκης για ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου, αλλά και της ανάγκης πιστοποίησής τους. Πρόκειται να αντικατασταθούν οι υφιστάμενες ξύλινες περιφράξεις με νέες μεταλλικές και να τοποθετηθούν νέες περιφράξεις σε παιδικές χαρές που δεν έχουν.

Παρεμβάσεις θα γίνουν στις παιδικές χαρές σε: Γιαννιτσάνικα, Πάρκο ΟΣΕ Νότια, πάρκο Νέδοντα, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Πλεύνας, Κορδίας, Πλατεία Μαυρομιχάλη, Πάρκο Λιμενικού, Θουρία, Αλώνια, Πολιανή, Λαδά και Νηπιαγωγείο Άνθειας.