Δήμος Καλαμάτας: Υπογραφή σύμβασης για συντήρηση στις παιδικές χαρές

Δήμος Καλαμάτας: Υπογραφή σύμβασης για συντήρηση στις παιδικές χαρές

Σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση παιδικών χαρών (2023)», προϋπολογισμού 61.660,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, υπέγραψαν χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Βορβίλας Κωνσταντίνος και Σία ΟΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης στις παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας, στους τομείς της κηποτεχνίας και συντήρησης οργάνων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης.