Το ΝΑΤΟ χρηματοδοτεί βελτίωση υποδομών του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καλαμάτας

Το ΝΑΤΟ χρηματοδοτεί βελτίωση  υποδομών του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καλαμάτας

Πιο κοντά η λειτουργία διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης στην 120 ΠΕΑ

Όπως ανακοινώθηκε, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.) προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας», με εκτιμώμενη αξία 655.000 ευρώ. Το έργο απαλλάσσεται ΦΠΑ λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ. Στον ανάδοχο δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

Αν στην παραπάνω περίληψη διακήρυξης προσθέσουμε και τις προχθεσινές δηλώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, τότε η περίπτωση δημιουργίας Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στην 120 ΠΕΑ είναι περισσότερο κοντά από ποτέ.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος σχολίασε ότι στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Α/ΓΕΑ συμπέρανε ότι οι πιθανότητες για τη δημιουργία ανάλογου κέντρου βρίσκεται στη διαδικασία των συζητήσεων, ενώ σε περίπτωση λειτουργίας του, δεν πρόκειται να επιβαρύνει το πολιτικό αεροδρόμιο.

Μάλιστα, για το θέμα αυτό από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ειπώθηκε ότι τόσο το αεροδρόμιο της Σούδας όσο και το “Μακεδονία” λειτουργούν αρμονικά, εξυπηρετώντας το διττό τους ρόλο.

Α.Π.