Έρευνα στην Πύλο για το γενετικό προσδιορισμό του χαμαιλέοντα

Έρευνα στην Πύλο για το γενετικό προσδιορισμό του χαμαιλέοντα

Άδεια έρευνας για το γενετικό προσδιορισμό και την πληθυσμιακή αποτίμηση του ενδημικού αφρικάνικου χαμαιλέοντα (Chamaeleo africanus) στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου, δόθηκε σε ομάδα ερευνητών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα από το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας.

Η άδεια έχει ισχύ έως το Σεπτέμβριο 2022 και στόχος είναι η αναγνώριση διαφοροποιήσεων από λοιπούς ιθαγενείς αφρικανικούς πληθυσμούς και ως εκ τούτου την ταυτοποίηση του χρονικού ορίζοντα και το φάσμα της γενετικής απόκλισης των δυο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στην ιστορική τοποθέτηση της εισαγωγής του είδους στην περιοχή καθώς και να συμβάλλουν στις προσπάθειες προστασίας.

Λήψη γενετικού υλικού

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η σύλληψη και η επιτόπου αποκομιδή δείγματος γενετικού υλικού (αίμα) από τον κοιλιακό φλεβώδη κόλπο της ουράς μεταξύ των κοκκυγικών σπονδύλων και η άμεση απελευθέρωση του ζώου. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί βαμβακερός στυλεός για την συλλογή επιχρίσματος από την στοματική κοιλότητα.

Η διαδικασία εμπίπτει και εναρμονίζεται με τις διεθνής κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για την ορθή μεταχείριση ερπετών για ερευνητικούς σκοπούς.

Η μοριακή/γενετική εκτίμηση του υλικού θα γίνει εργαστηριακά μέσω της απομόνωσης mt-DNA από τον αιμοκυτταρικό ιστό, προσδιορισμό της αλληλουχίας των βάσεων αυτού (sequencing) και στατιστικών συγκρίσεων μέσω τράπεζας δεδομένων.

Η μελέτη για τον προσδιορισμό θα γίνει μέσω της διακριτικής σήμανσης των ζώων με ανεξίτηλο μαρκαδόρο σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της διαχείρισης αγρίας φύσης.

Ερευνητική ομάδα

Για τις ανάγκες της έρευνας απαιτείται ο εντοπισμός, πληθυσμιακή μελέτη και η επιτόπια συλλογή δειγμάτων αίματος και επιχρίσματος από 15-20 άτομα του ενδημικού πληθυσμού μέσω της απλής (δια χειρός) σύλληψης και άμεσης απελευθέρωσης.

Το είδος που θα μελετηθεί είναι ο Chamaeleo africanus , Laurenti, 1768. Την περιοχή της έρευνας αποτελεί η ευρύτερη περιοχή της Πύλου, Μεσσηνίας (Πύλος, Ρωμανός,

Γιάλοβα, και πέριξ της λιμνοθάλασσας Διβάρι).

Την ερευνητική ομάδα αποτελούν οι:

– Βαλάχας Μιχαήλ, υπεύθυνος έρευνας

– Μανέας Γεώργιος Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Στοκχόλμης, Υπεύθυνος Navarino Environmental Observatory, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης

– Βασσιλάκος Δημήτριος, επισκέπτης ερευνητής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Β.Β.