Καλαμάτα- Τόπος Ζωής: Πρόταση νέας μελέτης και επαναπροκήρυξης του έργου ανάπλασης της Υπαπαντής

Καλαμάτα- Τόπος Ζωής: Πρόταση νέας μελέτης και επαναπροκήρυξης του έργου ανάπλασης της Υπαπαντής

Σχετικά με το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας γ΄ φάση, πλατεία Υπαπαντής» πρόσφατα έγινε προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής.

Η σχεδιαζόμενη ανάπλαση είναι πολύ υψηλού κόστους (1.600.000 ευρώ), σχεδιαστικά δε φαίνεται να λειτουργεί με ένα σύγχρονο τρόπο, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά και δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για την ανάδειξη των αρχαίων ευρημάτων που είναι καταχωμένα και φαίνεται να πιστοποιούν τη θέση των αρχαίων Φαρών.

Η ιστορική αξία και η θέση της πλατείας, μπροστά στη Μητρόπολη της πόλης, εντός του Ιστορικού Κέντρου και ανάμεσα σε πολλά σημαντικά κτήρια της Καλαμάτας, απαιτούν έναν εξαιρετικά προσεκτικό σχεδιασμό και μια οραματική προσέγγιση, που η συγκεκριμένη προκήρυξη, παρά το τεράστιο κόστος της, δε φαίνεται να επιτυγχάνει.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την απόσυρση της προκήρυξης του έργου και τη διακοπή της διαδικασίας. Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασμός του έργου, προκειμένου και να εντάσσεται σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του κέντρου της πόλης, αλλά και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού, καθώς θεωρούμε εξαιρετικά υψηλό το κόστος εκτέλεσης του έργου με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το χρέος που έχουμε απέναντι και στο παρελθόν και στο μέλλον της πόλης μας είναι τεράστιο και τέτοιες παρεμβάσεις είναι εύκολο και να μη σεβαστούν το παρελθόν και αυτονόητα να μην υπηρετήσουν το μέλλον.