Νέες περιφράξεις σε παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας

Νέες περιφράξεις σε παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές» στο Δήμο Καλαμάτας. Με την εν λόγω εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες στο πλαίσιο της ανάγκης για ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου αλλά και της ανάγκης πιστοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να αντικατασταθούν οι υφιστάμενες παλαιές ξύλινες και σαθρές περιφράξεις με νέες μεταλλικές και να τοποθετηθούν νέες περιφράξεις σε παιδικές χαρές που δεν έχουν.

Ήδη ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στην παιδική χαρά στο πάρκο Νέδοντα. Στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται, επίσης, οι παιδικές χαρές σε Γιαννιτσάνικα, Πάρκο ΟΣΕ Νότια, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Πλεύνας, Κορδίας, Πλατεία Μαυρομιχάλη, Πάρκο Λιμενικού, Θουρία, Αλώνια, Πολιανή, Λαδά και Νηπιαγωγείο Άνθειας.