Σε αυτοδιοικητικό οργανισμό μετεξελίσσεται η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Σε αυτοδιοικητικό οργανισμό  μετεξελίσσεται η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Την μετεξέλιξη σε αμιγώς αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, των Αναπτυξιακών Εταιρειών “Αρκαδία” Α.Ε. και “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας” Α.Ε. ΟΤΑ, ενέκρινε με σχετικές αποφάσεις του το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Το Σώμα ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014 – 2020.

Εγκρίθηκε επίσης και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο που αφορά τη συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.