Δέντρα μνημεία της φύσης σε Μαγγανιακό και Άνω Κοντογόνι Μεσσηνίας

Δέντρα μνημεία της φύσης σε Μαγγανιακό και Άνω Κοντογόνι Μεσσηνίας

Δύο δέντρα που κατόρθωσαν να επιβιώσουν δια μέσου των αιώνων συναντάμε στο Μαγγανιακό και το Άνω Κονογόνι.

Η ύπαρξή τους συνδυάζεται με αξιόλογα και ποικίλα ιστορικά γεγονότα και έχουμε υποχρέωση να τα προστατεύσουμε και να τα διατηρήσουμε, καθώς αποτελούν αναλλοίωτο στοιχείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, η μουριά στο Μαγγανιακό συνδέεται και με την κοινωνική ζωή του χωριού, καθώς βρίσκεται στην καρδιά του, ενώ το δέντρο στο Άνω Κοντογόνι απαντάται σε ένα ιστορικό μονοπάτι το οποίο συνδέει το χωριό με το Σπήλαιο του Κουφιέρου.

Γιάννης Λάσκαρης
Επικεφαλής «Επανεκκίνηση για το Δήμο Μεσσήνης», γραμματέας Δ.Σ. Μεσσήνης