Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ

Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ

Σύναψη συμβάσεων για δράσεις και στην Καλαμάτα

Συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συνάψει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο έργου που θα υλοποιήσει και στην Καλαμάτα και αφορά υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και τη μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους.

Από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια ανάλογα με τις ειδικότητες που ζητούνται και αυτές δύνανται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρότασης είναι η 28η/9/2020.

Ανισότητα και περιθωριοποίηση

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης επιδιώκεται πρωτίστως η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης και συμμετοχής Ρομά παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση κοινωνικών και ενδοσχολικών προβλημάτων που αναφύονται στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και επιβαρύνουν μια ομάδα πολιτών κοινωνικά ευάλωτη όπως είναι οι Ρομά. Πρόκειται για προσέγγιση με ολιστικό χαρακτήρα, η οποία αφορά, εκτός από τα μέλη της ομάδας των Ρομά, συνολικά το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αυτοί διαβιούν.

Η Καλαμάτα αποτελεί περιοχή παρέμβασης του προγράμματος και η πράξη αφορά στα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.

Συμβάσεις έργου

Για την περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι θέσεις που ανακοινώθηκαν είναι:

-Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61), ένα άτομο. Έργο θα είναι η συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μαθητών Ρομά στην προσχολική αγωγή. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δέκα μήνες. Η δράση θα γίνεται σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το πρόγραμμα είτε σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71), ένα άτομο. Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξή τους για την κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε Τμήματα Γραμματισμού. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δέκα μήνες. Το έργο θα παράγεται σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου κ.λπ.

-Εμψυχωτές, ένα άτομο. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεις εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης (π.χ. μουσική, αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή κ.λπ.). Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

-Επιμορφωτές, δύο άτομα. Έργο τους θα είναι η ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών-συνεργατών του προγράμματος σε θέματα διδακτικής και χρήσης διαδικτύου. Επίσης, οργάνωση ενημερωτικών/επιμορφωτικών συναντήσεων με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων με θέματα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας και επιμόρφωση/ενημέρωση των διαμεσολαβητών σχετικά με το έργο και τις υποχρεώσεις τους ως συμμετέχοντες σε αυτό. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες.

Της Βίκυς Βετουλάκη