Έτοιμη η μελέτη του 2ου υποέργου για το Ανοιχτό Θέατρο


Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προέβη στην εκπόνηση της μελέτης έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Κατασκευής Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας», με συνολικό προϋπολογισμό 1.270.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο που αναφέρεται στην ανωτέρω μελέτη θα εισαχθεί ως 2ο υποέργο μέσω τροποποίησης της εγκεκριμένης πράξης, έπειτα από συνεννόηση και υπόδειξη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Η εν λόγω μελέτη έργου περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 2.000 ατόμων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης πρασίνου και αποχέτευσης ομβρίων, συμπληρωματικές εργασίες εντός των ήδη κατασκευασμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Με την προηγούμενη εργολαβία κατασκευάστηκαν η κερκίδα από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις (καμαρίνια καλλιτεχνών, w.c. κοινού και ΑΜΕΑ, κυλικείο) και οι βοηθητικοί χώροι, οι κατασκευές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, η δαπεδόστρωση των διευρυμένων πεζοδρομίων και τμήμα της περίφραξης του χώρου.

Με το παρόν νέο υποέργο της μελέτης του θέματος προβλέπονται: κατασκευή της μεταλλικής κερκίδας, εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, εργασίες διαμόρφωσης πρασίνου και οι υπολειπόμενες εργασίες εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και των βοηθητικών χώρων.

Επίσης, προβλέπεται η ολοκλήρωση των αρχικώς προβλεπομένων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εγκαταστάσεων, τόσο εντός του κτηρίου όσο και στο χώρο του θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου.

Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής και της λειτουργικότητας του ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς της πόλης, αλλά και το εφαλτήριο για την πολιτιστική ανάπτυξη και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, εντάσσοντας στη ζωή της πόλης μια περιοχή υποβαθμισμένη.

Σημειώνεται ότι το θέμα θα συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία παράλληλα θα αποφασίσει και για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία θα γίνει με την τροποποίηση της αρχικής απόφασης ένταξης.