Κατατέθηκε ειδική άδεια για έναρξη εργασιών που αφορά στην επέκταση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Κατατέθηκε ειδική άδεια για έναρξη εργασιών  που αφορά στην επέκταση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Στις αναγκαστικά απαλλοτριωμένες εκτάσεις

Τοιχοκολλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας η ειδική αίτηση που στάλθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφορά στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο επέκτασης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Καλαμάτας.
Η ειδική αίτηση που στάλθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αφορά στην παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου και απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας με 26 ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Η απαλλοτρίωση έχει ως σκοπό την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, την επέκταση του κτηρίου του αεροσταθμού και του περιβάλλοντος χώρου, τη μετακίνηση του πάρκου καυσίμων και την ανάπτυξη βοηθητικών και λοιπών ζωτικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, συνολικού εμβαδού 49.702 τ.μ.
Η ανάρτηση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων έχει γίνει στην Κοινότητα που εντάσσονται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το Δεκέμβριο αναμένεται και ο ορισμός της τιμής απαλλοτρίωσης
Με την ειδική αυτή αίτηση ενεργοποιείται συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, είναι δυνατόν με ειδική απόφαση του Εφετείου να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Με την απόφαση διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη νομέα ή κατόχου από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού.

Β.Β.