Άκυρη η απόφαση για μεταφορά έδρας της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Άκυρη η απόφαση για μεταφορά  έδρας της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Η Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομών Λακωνίας, Μεσσηνίας έκανε ομόφωνα δεκτή προσφυγή που είχε καταθέσει ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας», Δημήτρης Δριμής, και ακύρωσε την 66/2020 απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας που αφορούσε στη μεταφορά έδρας της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, θεωρώντας πως δεν υπήρξε καν απαρτία στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος την Τετάρτη 29/4/2020.