Ο ευρωπαίος επίτροπος για την προστασία της Ελιάς Καλαμών… “δείχνει” ως υπεύθυνη την… ανύπαρκτη εθνική πολιτική

Ο ευρωπαίος επίτροπος για την προστασία της Ελιάς Καλαμών… “δείχνει” ως υπεύθυνη  την… ανύπαρκτη εθνική πολιτική

Με έμφαση ο Ευρωπαίος Επίτροπος επιρρίπτει ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση και στις εθνικές αρχές για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της ελιάς Καλαμών.

Συγκεκριμένα απαντά ότι πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή των κανόνων για την προστασία των καταχωρισμένων ονομασιών στην αγορά είναι οι εθνικές αρχές.

Ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, είχε καταγγείλει με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρωτοφανή εμπορική πλάνη που φέρει ελιές Αφρικής και Αιγύπτου να «βαφτίζονται» και να πωλούνται με την ονομασία «ελιές Καλαμών».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής έκανε γνωστό ότι αυτή η πρακτική είναι επικίνδυνη και έχει ως αποτέλεσμα να διατίθενται στην αγορά προϊόντα με την ίδια ΠΟΠ ονομασία, που είναι κατώτερης ποιότητας και παραπλανούν τον καταναλωτή ως προς τον αληθινό τόπο παραγωγής τους.

Από την άλλη πλευρά, η απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, έχει ως εξής: “Με την επιφύλαξη του ρόλου της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή των κανόνων για την προστασία των καταχωρισμένων ονομασιών στην αγορά είναι οι εθνικές αρχές.

Αυτές υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά και δικαστικά μέτρα για την πρόληψη ή την παύση της παράνομης χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων. Σε περίπτωση πιθανολογούμενης μη συμμόρφωσης σε άλλο κράτος μέλος, η οικεία αρμόδια αρχή μπορεί να γνωστοποιήσει την παραβίαση στην ομόλογη αρχή μέσω του συστήματος διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας που έχει θεσπιστεί σε ολόκληρη την Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή ελέγχει τα εθνικά συστήματα επιβολής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση συστημικής μη εφαρμογής του δικαίου της Ε.Ε. σε κράτος μέλος, μπορεί να παρέμβει η ίδια η Επιτροπή. Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή επισημαίνει ότι «Καλαμών» είναι η ονομασία της ποικιλίας ελιάς και όχι η καταχωριμένη ονομασία ΠΟΠ.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘Από το αγρόκτημα στο πιάτο’ και επί του παρόντος επεξεργάζεται εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης”.