Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο γεφύρι της Νέδας

Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο γεφύρι της Νέδας

Έγκριση για την εκτέλεση άμεσων στερεωτικών και αναστηλωτικών εργασιών στο γεφύρι Πλατανιάς επί του ποταμού της Νέδας στη Μεσσηνία δόθηκε από το Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Όσο για τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου, είναι:

-Εκθαμνώσεις, καθαρισμοί, κοπές δένδρων

-Αναδόμηση στηθαίου γεφυριού μέχρι ύψους 1.30 μ.

-Αρμολογήματα και συμπλήρωση υφιστάμενων στηθαίων

-Αρμολογήματα βραχώδους θεμελίωσης

-Ανασύσταση υποσκαφής με λιθοδομή.

Η συνολική δαπάνη που έχει εγκριθεί είναι 10.000 ευρώ και οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τέλος Δεκεμβρίου του 2020.

Β.Β.