Τα κορωνο–πρόστιμα στη Μεσσηνία

Τα κορωνο–πρόστιμα στη Μεσσηνία

Εκατόν δύο έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Αστυνομία την Πέμπτη στη Μεσσηνία για την τήρηση των απαγορεύσεων που έχουν τεθεί για την προστασία από τον κορωνοϊό. 

Για τη μη χρήση μάσκας στη Μεσσηνία επιβλήθηκαν 6 πρόστιμα των 300 ευρώ, ενώ σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το λόγο αυτό επιβλήθηκαν 25.

Για τις απαγορεύσεις μετακίνησης στη Μεσσηνία επιβλήθηκαν 19 πρόστιμα και σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου 57.