Ανοίγει σήμερα το «Εξοικονομώ» για την περιφέρεια Πελοποννήσου και ο… Θεός βοηθός

Ανοίγει σήμερα το «Εξοικονομώ» για την  περιφέρεια Πελοποννήσου και ο… Θεός βοηθός

Με προϋπολογισμό προς διάθεση ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για τους δυνητικά δικαιούχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όπως έγινε στις περιοχές που προηγήθηκαν, όποιος πρόλαβε το «Κύριον είδε», καθώς μέσα σε λίγες ώρες, αν όχι σε λίγα λεπτά, λόγω των πολλών αιτήσεων τα κονδύλια εξαντλούνται. 

Το ποσό που θα διατεθεί για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 48 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, προχθές στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερα προγράμματα, καθώς στόχος είναι να αντληθούν 3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2023. 

Αναφερόμενος στη γρήγορη εξάντληση των κονδυλιών, σημείωσε ότι όσοι δεν προλάβουν να ενταχθούν στο φετινό πρόγραμμα, να ξέρουν ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα «τρέχει» ένα αντίστοιχο. Το ίδιο, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, θα γίνει και το 2022 και το 2023.

Μέχρι εξαντλήσεως κονδυλίων

Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια. 

Tα κυριότερα χαρακτηριστικά/αλλαγές του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, είναι τα εξής: 

-Νέα κριτήρια επιλεξιμότητας κατοικιών (ενεργειακή κατηγορία): Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: Υφίσταται νόμιμα. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (από Δ που ήταν στους προηγούμενους κύκλους). 

Τα κίνητρα του προγράμματος αφορούν:

Α. Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων ακινήτων σε ποσοστό έως 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές (όπως Μεγαλόπολη, Γορτυνία)

Β. Δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου 100%, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελούμενου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

Γ.  Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης:

-Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων

-Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση

-Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνηση μελετών (στο πλαίσιο έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως, για παράδειγμα, αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου)

-Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι ποσού των 250 ευρώ.

Ποσοστά επιχορήγησης

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

-τα 50.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκατοικία τύπου Α

-τα 80.000 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Προβλέπεται βασικό ποσοστό επιχορήγησης 65% και επί του βασικού ποσοστού προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:

-Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται επιπλέον σε όλους ειδική προσαύξηση 10% λόγω των επιπτώσεων στα νοικοκυριά και την οικονομία από την πανδημία COVID – 19

-Σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10% 

-Ειδικά για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% % (ρήτρα δίκαιης μετάβασης).

Στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» υπάρχουν πλέον τριών ειδών αιτήσεις. Μία για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες. 

Πλέον σε ένα ΑΦΜ θα επιτρέπονται περισσότερες της μίας υποβολές για διαφορετικές κατοικίες.

Οι νέες επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν:

-Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αυτονομίας (Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ -επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering) και εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+

-Συστήματα αποθήκευσης (μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου  Φωτοβολταϊκού σταθμού ) 

-Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

-Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home) 

-Καθώς και λοιπές επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

-Αναβάθμιση ανελκυστήρα

-Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτήρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτηρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν από το έτος 1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτήρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτήρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες. 

Της Βίκυς Βετουλάκη