Καλαμάτα: Παρατείνεται η προσωρινή αναστολή για την ελεγχόμενη στάθμευση

Καλαμάτα: Παρατείνεται η προσωρινή αναστολή  για την ελεγχόμενη στάθμευση

Με απόφαση δημάρχου παρατείνεται η προσωρινή αναστολή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Καλαμάτα, συμπεριλαμβανομένων των πάρκινγκ του Νέδοντα.

Η αναστολή ισχύει για διάστημα ίσο με την εφαρμογή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κυβερνητικές αποφάσεις, έως 7 Δεκεμβρίου 2020.
Α.Π.