Πέφτει «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» και για κορωνόπληκτους επαγγελματίες & επιχειρήσεις

Πέφτει «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» και για κορωνόπληκτους επαγγελματίες & επιχειρήσεις

Μετά το «Γέφυρα Ι» για κορωνόπληκτους ιδιώτες δανειολήπτες με εξασφάλιση δανείου έρχεται και νέο πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ», που θα επιδοτεί για 9 μήνες τη μηνιαία δόση των δανείων ύψους έως 250.000 ευρώ ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων -με εξασφαλίσεις και μη- με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση.

ΤΟ «2ο ΚΥΜΑ» ΦΕΡΝΕΙ «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»
Η κρατική στήριξη θα έχει 9μηνη διάρκεια και κρίνεται αναγκαία, καθώς την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις θα βρεθούν εκτός των moratoria, μιας και θα έχουν εξαντλήσει τους 9 μήνες αναστολής πληρωμών (σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα moratoria πληρωμών ισχύουν για 9 μήνες και η επέκτασή τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις δε θα εξαντλήσουν το 9μηνο στα τέλη Δεκεμβρίου).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – «ΚΟΦΤΗΣ»
Το νέο πρόγραμμα της 9μηνης κρατικής επιδότησης της δόσης θα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες (ακόμη και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν άλλου τύπου δάνεια, π.χ. επαγγελματικά, πλην στεγαστικών) και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ.

Η πρωτοτυπία του νέου προγράμματος βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο τα δάνεια να φέρουν κάποιο ενέχυρο. Που σημαίνει ότι αφορά εξασφαλισμένα και μη δάνεια, αρκεί ο δανειολήπτης να έχει υποστεί πλήγμα από την πανδημία.

Μοναδικός «κόφτης» το ύψος του δανείου, το οποίο δε θα μπορεί να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Για όσα δάνεια που εξυπηρετούνταν κανονικά μέχρι και το Φεβρουάριο του 2020, η επιδότηση για το πρώτο 3μηνο του προγράμματος θα φθάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης. Για το δεύτερο 3μηνο του «Γέφυρα ΙΙ», θα φθάνει το 80% και για το τρίτο 3μηνο, θα υποχωρεί στο 70% της μηνιαίας δόσης.

Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ανέρχεται στα 600 ευρώ.

-ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Στην περίπτωση που το δάνειο ήταν το Φεβρουάριο του 2020 σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, η αίτηση που υποβάλλεται από το δανειολήπτη-δικαιούχο της επιδότησης θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, οι τράπεζες θα παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Για να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης, θα πρέπει το δάνειο να έχει ρυθμιστεί κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα φθάνει το 80%, το δεύτερο τρίμηνο θα ανέλθει στο 70% και στο 60% το τρίτο τρίμηνο.

Το ανώτερο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ανέλθει στα 500 ευρώ.

-ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020: Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα δάνεια που βρίσκονταν το Φεβρουάριο του 2020 σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, καθώς, για να ξεκινήσει η επιδότηση της δόσης του δανείου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ρύθμιση μετά από συμφωνία οφειλέτη – τράπεζας. Για τα δάνεια με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες ή όσα έχουν καταγγελθεί, η επιδότηση το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης, στο 50% το δεύτερο τρίμηνο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο.

Το ανώτερο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ορισθεί στα 300 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ «ΓΕΦΥΡΑ Ι»
Παρατείνεται έως και τις 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία και για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ Ι» (επιδότηση δόσης δανείων κορωνόπληκτων ιδιωτών με εξασφάλιση – υποθήκη α’ κατοικία).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος