Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Πολιανή – Ακολουθεί η Άμφεια

Σε εξέλιξη οι εργασίες για  τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Πολιανή – Ακολουθεί η Άμφεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Καλαμάτας η μεγάλη εργολαβία, προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, που αφορά στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας μέσω του προγράμματος «ΦιλόΔημος».

Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη του έργου και αφορούν στην Τοπική Κοινότητα Πολιανής, η οποία περιλάμβανε την οδό δυτικά των εγκαταστάσεων γεώτρησης και δεξαμενής ύδρευσης, τσιμεντόστρωση 107 μ. και την οδό από περιοχή «Σταυρί» και προς θέση «Αγία Μαύρα», τσιμεντόστρωση 540 μ.

Ακολουθούν εργασίες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στην Τοπική Κοινότητα  Άμφειας: Αγ. Γεώργιος τσιμεντόστρωση 130 μ., περιοχή Σφήνα τσιμεντόστρωση 55 μ., περιοχή Μπαλέικα τσιμεντόστρωση 98 μ. Μετά την Τοπική Κοινότητα Άμφειας, σειρά έχουν οι Κοινότητες Σταματινού, Αγρίλου και Βελανιδιάς.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά στη βελτίωση των υφιστάμενων οδών, εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.) οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.ά.