Καλαμάτα: Αποκατάσταση ζημιών στη δαπεδόστρωση της προκυμαίας

Καλαμάτα: Αποκατάσταση ζημιών στη δαπεδόστρωση της προκυμαίας

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 55/2019 οικονομικοτεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία προβλέπει την αντικατάσταση των υφιστάμενων φθαρμένων – κατεστραμμένων μαρμάρινων πλακών και φιλέτων που βρίσκονται στην κεντρική προκυμαία του λιμένα Καλαμάτας.