Υπουργείο Πολιτισμού: Απάντηση σε Ι. Λαμπρόπουλο για «έργα διάσωσης του Κάστρου Μεθώνης»

Υπουργείο Πολιτισμού: Απάντηση σε Ι. Λαμπρόπουλο για «έργα  διάσωσης του Κάστρου Μεθώνης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2814/18.12.2020 ερώτησης του βουλευτή Ιωάννη Λαμπρόπουλου με θέμα «Έργα διάσωσης του Κάστρου Μεθώνης Μεσσηνίας», η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, απάντησε τα εξής:

«Την περίοδο 2012-2015 υλοποιήθηκε το έργο “Αποκατάσταση και Ανάδειξη Τμημάτων Κάστρου Μεθώνης” του Ε.Π “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007- 2013, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε το έτος 2015 και αφορούσε σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης στο ΝΑ επιθαλάσσιο πύργο και στο δυτικό τείχος. Εντούτοις, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ δεν ενέταξε τη συνέχιση του έργου στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με αποτέλεσμα να μη συνεχιστούν οι αναγκαίες αναστηλωτικές εργασίες.

Ο περιμετρικός φωτισμός ανάδειξης του κάστρου της Μεθώνης, αποτελούμενος από 300 συνολικά φωτιστικά σώματα, υλοποιήθηκε με το έργο “Συνολική Ανάδειξη Κάστρου Μεθώνης”, η μελέτη του οποίου είχε εγκριθεί το 1998. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το ΤΑΠ, ολοκληρώθηκαν το 2004 και παρελήφθησαν οριστικά το 2006. Το έργο εκτελέστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΑΝ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” και αφορούσε στο υποέργο “Συνολική Ανάδειξη Κάστρου Μεθώνης” της Πράξης «Δίκτυο Πολιτιστικών Στοιχείων- ΚΑΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ-Διαδρομή Πολιτιστικού Τουρισμού”. Το 2013 εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου, με την υλοποίηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας μελέτης που εκπονήθηκε από το ΤΑΠ και τη συνδρομή του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθώνης.

Την περίοδο 2015-2019 οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν σημειακές, και είχαν κυρίως σωστικό ή καλλωπιστικό χαρακτήρα, και ειδικότερα:

-Κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2018 πραγματοποιήθηκε η κατασκευή και τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα καθ’ όλο το μήκος του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους, για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του χώρου και την ασφαλή περιήγηση των επισκεπτών

-Την ίδια περίοδο έγινε η τοποθέτηση ανοξείδωτων καλαθιών απορριμμάτων και η κάλυψη φρεάτων με ξύλινες και μεταλλικές εσχάρες

-Οι μόνες αναστηλωτικές εργασίες που υλοποιήθηκαν ήταν σε τμήματα του ανατολικού τείχους, στα οποία είχαν σημειωθεί καταρρεύσεις της τοιχοποιίας το 2018.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα προηγούμενα έτη δεν αντιμετωπίστηκαν συνολικά τα πολλαπλά και σοβαρά δομοστατικά προβλήματα και οι φθορές (καταρρεύσεις τμημάτων των τοιχοποιιών, αποκολλήσεις λίθων κ.λπ.) σε διάφορα τμήματα των οχυρώσεων, όπως στο εγκάρσιο τείχος, στο βόρειο εσωτερικό τείχος, καθώς και σε τμήματα του ανατολικού.

Σήμερα, το ΥΠΠΟΑ είναι σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Πύλου-Νέστορος για την άμεση εκπόνηση μελετών ωρίμανσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οριστικά τα προβλήματα στο ανάπτυγμα των τειχών του κάστρου της Μεθώνης, και όχι μόνο των κατά καιρούς καταρρεύσεων των ανωδομών τους.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων θα συνεργαστούν με τους τοπικούς φορείς για την εκπόνηση μίας μελέτης ωρίμανσης συνολικού χαρακτήρα (Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Γεωτεχνικής μελέτης), η οποία θα μπορέσει να ενταχθεί και να υλοποιηθεί στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027».