4.285.000 ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δακοκτονία

4.285.000 ευρώ  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δακοκτονία

Σε  20.954.300 ευρώ ανέρχεται και φέτος το ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών που κατευθύνεται για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε προχθές.

Για την παραπάνω επιχορήγηση θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα εκατομμύρια προέρχονται από τα λεφτά των Περιφερειών και δεν αποτελούν πρόσθετη οικονομική στήριξη του κεντρικού κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται κάθε χρόνο βάσει των άρθρων 186 και 260 του “Καλλικράτη”.

Όπως και στην περσινή, οι πιστώσεις κατανέμονται ανά Περιφέρεια, χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση ανά Περιφερειακή Ενότητα. Το ποσό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω Προγράμματος και τη δυναμική των δακοπληθυσμών, ήτοι για δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας, δαπάνες προμήθειας υλικών,  λοιπές δαπάνες δακοκτονίας.

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το ποσό που προβλέπεται είναι 4.285.000.