Δημοτικό κτήριο στην Καλαμάτα για φιλοξενία αστέγων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Δημοτικό κτήριο στην Καλαμάτα για φιλοξενία αστέγων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε κίνδυνο, εξ αιτίας χαμηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Καλαμάτας έχει ορίσει το κτήριο της Α΄Λέσχης Φιλίας, Αλληλεγγύης  & Πολιτισμού (πρώην Α΄ΚΑΠΗ), στην οδό Μπούτση 1, ως χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936-153306. Υπεύθυνος για το συντονισμό της δράσης είναι ο Αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα Πρόνοιας, Σαράντος Μαρινάκης. 

Ο Δήμος έχει ενημερώσει τις Υπηρεσίες του, για τον εντοπισμό τυχόν αστέγων. Το κτήριο θα είναι διαθέσιμο για όσο διάστημα διαρκέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε συνέχεια επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ, διασφαλίζεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η είσοδος στο χώρο των ΚΑΠΗ θα προηγείται rapid test.