Ενημέρωση για κατόχους πινακίδων ΔΟΚ

Ενημέρωση για κατόχους πινακίδων ΔΟΚ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώθηκε ότι οι κάτοχοι πινακίδων ΔΟΚ των οποίων η ισχύ έχει λήξει και σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 143021/2020 (ΦΕΚ 5855/Β/31-12-2020), θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην υπηρεσία, προκειμένου να ανανεωθούν.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την ανανέωσή τους, οφείλουν να τις παραδώσουν στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών.