Ενημέρωση για τον αναδασμό του Δήμου Οιχαλίας

Ενημέρωση για τον αναδασμό του Δήμου Οιχαλίας

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, στο γραφείο του στο Διοικητήριο, για το θέμα της πρότασης αναδασμού του Δήμου Οιχαλίας. Στη συνέντευξη παρευρέθησαν ακόμη ο διευθυντής ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, Κυριάκος Σκούλικας και η προϊσταμένη του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού, Κατερίνα Ξενούλη.

Κατά την παρέμβασή του ο αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 κατατέθηκε αίτημα στην Περιφερειακή Ενότητα από το Δήμο Οιχαλίας για την κήρυξη αναδασμού σε προτεινόμενη έκταση 29.152,85 στρεμμάτων και γεωγραφική αναφορά σε 24 Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ανδανίας, Μελιγαλά και Οιχαλίας.

Από την πλευρά της η αρμόδια υπηρεσία της ΠΕ Μεσσηνίας, η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, προχώρησε άμεσα σε όλες τις ενέργειες (επισκέψεις, αυτοψίες) που απαιτούνται από το θεσμικό πλαίσιο για την έναρξη των διαδικασιών Αναδασμού. «Διαδικασίες χρονοβόρες που απαιτούν καλή συνεννόηση και διαβούλευση, η οποία θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Δήμο Οιχαλίας και, φυσικά, όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες αγροτικής γης», όπως σημείωσε. 

«Είναι προφανές- τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης- ότι ο Αναδασμός συνοδεύεται από έργα Υποδομών (οδοποιίας, αντιπλημμυρικών, εγγειοβελτιωτικών) και οδηγεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος του κατακερματισμού του κλήρου που σήμερα υπάρχει. Η ολοκλήρωσή του θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις ιδιοκτησίες της περιοχής».

Στις παρεμβάσεις τους ο διευθυντής ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και η προϊσταμένη του αρμόδιου τμήματος τόνισαν ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση της προτεινόμενης αναδιανεμητέας περιοχής με στοιχεία που έχουν ήδη ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως προς τον πολυτεμαχισμό της εγγείου ιδιοκτησίας, το μέσο όρο της έκτασης κάθε κτηματία, την πρόσβαση των κτημάτων σε αγροτική οδό, τις ανάγκες αποστράγγισης και άρδευσης για κάθε Τοπική Κοινότητα. Στόχος είναι να εντοπιστούν κυρίως ασκεπείς αροτριαίες περιοχές, να προσδιοριστούν οι επιμέρους μεταβλητές και, τέλος, να υπολογιστεί το κόστος και η ωφέλεια που θα προκύψει από την περιοχή αναδασμού.

Για το σκοπό αυτό ανέφεραν ότι θα πρέπει να συνταθεί μελέτη για τα αναγκαία εγγειοβελτιωτικά έργα, πλέον της αγροτικής οδοποιίας, παράλληλα με την αποτύπωση – κτηματογράφηση για την ταχύτερη ολοκλήρωση του αναδασμού.

Τέλος, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα λεπτομερέστερης ενημέρωσης των κτηματιών για το θέμα αυτό, ενώ επισημανθήκαν τα πλεονεκτήματα του αναδασμού ως μέτρου πολιτικής γης που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια.