Και μέσω e-ΔΛΑ η αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Και μέσω e-ΔΛΑ η αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ μπορεί να γίνει επίσης η αίτηση για αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους παλαιού τύπου με άδεια νέου τύπου.

Το Λιμεναρχείο Καλαμάτας ενημερώνει ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος, καθώς η υπηρεσία έχει ήδη δεχθεί μεγάλο όγκο τέτοιων αιτημάτων. Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να καταχωρηθούν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ στην κατηγορία «Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους». 

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες [πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι στο σύνδεσμο https:edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.