2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών: «Το περιβόλι που έκανε απεργία»!

2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών: «Το περιβόλι που έκανε απεργία»!

Σπουδαία οικολογική ιστορία με μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους

Σπουδαία οικολογική ιστορία, με πολλαπλά μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους, δημιούργησαν οι μικρές μαθήτριες και οι μικροί μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου Φιλιατρών με τίτλο «Το περιβόλι που έκανε απεργία», με την καθοδήγηση της προϊσταμένης Μαρίας Χονδρογιάννη!

Στο ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου αναγράφεται σχετικά: «Στo πλαίσιo του προγράμματος υγείας “Μόνος μου καλλιεργώ, υγιεινά για να τραφώ”, δημιουργήσαμε στο Νηπιαγωγείο μας μια οικολογική ιστορία με τίτλο “Το περιβόλι που έκανε απεργία”. Η έμπνευση για την απόδοση ήρθε από τη “Φρουτοπία” του Ευγένιου Τριβιζά και δεν κρύβουμε πως υπερ-απολαύσαμε κάθε στιγμή κατά τη διαδικασία αυτής της δημιουργίας!» (παρατίθεται δε σύνδεσμος με την ιστορία σε μορφή αρχείου pdf).

Στο μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τριφυλίας, σε συνεδρίασή του την Πέμπτη, αποφάσισε την έκδοση και διανομή 60 αντιτύπων της ιστορίας και στην εισήγηση του προέδρου, δημάρχου Τριφυλίας αναφέρεται: «Οι μικροί μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου Φιλιατρών έγραψαν ένα όμορφο εικονογραφημένο από τους ίδιους παραμύθι με τίτλο “Το περιβόλι που έκανε απεργία”. Η εργασία των μαθητών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αξιέπαινη, από την έμπνευσή της και την καθοδήγηση από τη νηπιαγωγό Μαρία Χονδρογιάννη έως και την υλοποίηση της. Είναι ένα παραμύθι εμπνευσμένο από την οικολογία, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, που αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό για την καλλιέργεια της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον από μικρή ηλικία. Προτείνεται το ν.π. να αναλάβει τη δαπάνη εκτύπωσης του μικρού αυτού παραμυθιού, ως ένδειξη στήριξης κάθε πρωτοποριακής προσπάθειας και καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης στο πλαίσιο των δράσεων των Τομέων Παιδείας και Περιβάλλοντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Η εκτύπωση θα γίνει στο συνεργαζόμενο με την Κοινωφελή Επιχείρηση με ετήσια σύμβαση, τυπογραφείο Αντ. Μπίτσικας – Κ.Παπαδόπουλος Ο.Ε. Με δεδομένο τον αριθμό των νηπιαγωγείων της Τριφυλίας (11), τον αριθμό των μικρών μαθητών – συγγραφέων (17), την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, τη Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους θα διανεμηθεί το βιβλίο, καθώς και ένα μικρό αριθμό δώρων του Α’ Νηπιαγωγείου και του ν.π., σχεδιάζεται η εκτύπωση 60 τμχ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.01.15 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, με ονομασία “Εκδόσεις, εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις” με υπάρχουσα πίστωση 20.000 ευρώ. Είναι δε αιτιολογημένη δαπάνη βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. στ περ. 5 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων – Ν. 3462/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)».