“Γέφυρα” για δάνεια επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών

“Γέφυρα” για δάνεια επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών

Δικαιούχοι και Κριτήρια

Έρχεται επιδότηση δόσεων δανείων για οκτώ μήνες σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την πανδημία, με το πρόγραμμα «Γέφυρα 2». Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι οι επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση τζίρου ίση ή μεγαλύτερη του 20% και να έχουν ενταχθεί σε κάποια από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Covid-19. 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και αν τα δάνεια που έχει λάβει είναι σε καθυστέρηση ή όχι. 

Τα ποσά κυμαίνονται από 600 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ η επιδότηση θα ξεκινάει από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και στο 70% κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης περιόδου.

Για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινάει από το 80% και θα υποχωρεί έως το 60%. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των δανείων αυτών στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» είναι οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν προηγουμένως στη ρύθμιση των οφειλών τους με τις τράπεζες και να την τηρήσουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια του οκτάμηνου της επιδότησης, αλλά και για 18 συνεχείς μήνες. Για τις επιχειρήσεις που είχαν δάνεια σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η παρακολούθηση θα ισχύσει για 12 μήνες. 

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια ένταξης αποτελούν αντικείμενο εντατικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και θα οριστικοποιηθούν εντός του Μαρτίου, προκειμένου το πρόγραμμα να ξεκινήσει το Μάιο και να «τρέξει» μέχρι τέλος του έτους.

Επιμέλεια Στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Οικονομολόγος/Νομικός