Γωνιές ανακύκλωσης και δράσεις ηλεκτροκίνησης στην Καλαμάτα

Γωνιές ανακύκλωσης και δράσεις ηλεκτροκίνησης στην Καλαμάτα

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μετέβη χθες στο υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα, όπου και υπέβαλε δύο προτάσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η μία πρόταση αφορά στην πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο πράξης: «Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο Δήμο Καλαμάτας» και η άλλη την πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο πράξης: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Καλαμάτας».

Ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς σταδιακά και με σταθερό βηματισμό υλοποιείται ο συνολικός σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τον προγραμματισμό που έχει τεθεί.

Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης
Η Πράξη «Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο Δήμο Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού: 2.556.420 ευρώ με ΦΠΑ, περιλαμβάνει ένα υποέργο και δύο οριζόντιες επικουρικές δράσεις:

Το Υποέργο 1: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης» περιλαμβάνει: Κινητό πράσινο σημείο κατ’ οίκον αποκομιδής ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών και μεταλλικών κάδων: αφορά ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m3. Όχημα Hook Lift με αποσπώμενη υπερκατασκευή για τη μεταφορά ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων από τις Γωνιές Ανακύκλωσης. Press container έντυπου χαρτιού κλειστού τύπου, καθαρής χωρητικότητας 22 m3  με σύστημα συμπίεσης κάθε είδους ανακυκλώσιμων συμπιεστών υλικών (χαρτί, νάιλον, πλαστικά, κλαδιά, θάμνους κ.τ.λ.).

Μεταλλικές Γωνίες Ανακύκλωσης (συστάδα 3 κάδων 1.100 λίτρων) που θα αποτελούν ένα περίβλημα για τροχήλατους κάδους, χωρητικότητας 1.100lit, για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Γωνίες Ανακύκλωσης για σχολεία, οι οποίες θα αποτελούνται από ειδικές καλλωπιστικές κατασκευές και θα λειτουργούν ως περίβλημα των υφιστάμενων κάδων 240 lt. Η κατασκευή θα περιλαμβάνει κατάλληλο χώρο για φύτευση με στόχο την περαιτέρω αισθητική αναβάθμιση.

Γωνίες Ανακύκλωσης για πλατείες με πρέσες που θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις αφορούν στις δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και τις δαπάνες για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δράσεις ηλεκτροκίνησης
Η δεύτερη πράξη που υπεβλήθη από το Δήμο Καλαμάτας έχει τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού: 2.302.393,60 ευρώ με το ΦΠΑ και περιλαμβάνει ένα υποέργο με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης» που αφορά προμήθεια των παρακάτω ειδών: Επιβατικό Υβριδικό (Plug-In Hybrid), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τέσσερα Υβριδικά ημιφορτηγά αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Δύο Ηλεκτρικά σάρωθρα 2 m3. Δύο Ηλεκτρικά λεωφορεία (25 ατόμων) με δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων ΑμεΑ. Ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο χωρητικότητας 5m3 περίπου με σύστημα ανύψωσης κάδων. Πέντε Σταθμούς φόρτισης 50 KW και οριζόντιες επικουρικές δράσεις που αφορούν στην δαπάνη για την εκτέλεση έργων μεταφοράς και σύνδεσης δικτύου διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας με τους σταθμούς φόρτισης και δαπάνες για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.