Κλειστά τμήματα σε σχολεία Κυπαρισσίας και Στούπας λόγω κρουσματων κορωνοϊου

Κλειστά τμήματα σε σχολεία  Κυπαρισσίας και Στούπας λόγω κρουσματων κορωνοϊου

Λόγω κρουσμάτων κορωνοϊου κλειστά είναι τα τμήματα ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 (Γ Τάξη), Γ1 (Γ Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Γ1 (Γ Τάξη), ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Γ1 (Γ Τάξη), ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Γ1 (Γ Τάξη) από 17/2 έως και 2/3 Γ2 (Γ Τάξη), Ε1 (Ε Τάξη) έως και 15/3 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Μάνης «Παναγιώτης Φωτέας» στη Στούπα.

Καθώς και το Ολοήμερο (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), Υποχρεωτικό 1 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) έως και 10/3 του 2ου Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίας.