Καθαρισμοί τάφρων, συντηρήσεις δρόμων ΓΟΕΒ, αντιπυρικές παρεμβάσεις από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Καθαρισμοί τάφρων, συντηρήσεις δρόμων  ΓΟΕΒ, αντιπυρικές παρεμβάσεις από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Συνεχίζονται οι καθαρισμοί των αποστραγγιστικών τάφρων του ΓΟΕΒ Παμίσου, με πρόσφατες παρεμβάσεις από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην περιοχή Πιπερίτσας και Μαυροματίου, ενώ ολοκληρώνεται σχεδόν ο καθαρισμός των αναχωμάτων του Παμίσου από τη γέφυρα έως τη θάλασσα και πλησίον του φράγματος στον Άρι.

Επίσης, τα συνεργεία παρεμβαίνουν με εργασίες καθαρισμού των διωρύγων στην περιοχή Άριος και Ασπροπουλιάς, με μηχανικά μέσα και με εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, όσον αφορά στο οδικό δίκτυο του ΓΟΕΒ έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός της φυτικής γης στην περιοχή του Άριος, της Μικρομάνης και της Σπερχογείας.

Επιπλέον στο δίκτυο του ΓΟΕΒ ολοκληρώνεται στις προσεχείς ημέρες η εργολαβία, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, με εργασίες καθαρισμού στις κύριες αποστραγγιστικές τάφρους.

Όσον αφορά στον καθαρισμό ρεμάτων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες με τα συνεργεία της ΠΕ Μεσσηνίας στις Κοινότητες Βασιλικού, Κόκλας και Κοπανακίου, ενώ στο πλαίσιο προετοιμασίας για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο υλοποιήθηκε ο καθαρισμός αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή Ραμοβούνι προς Μάλθη της Κοινότητας Βασιλικού.