Πολιτισμός, περιβάλλον και γαστρονομία το τρίπτυχο των προωθητικών ενεργειών του Δήμου Καλαμάτας

Πολιτισμός, περιβάλλον και γαστρονομία  το τρίπτυχο των προωθητικών ενεργειών του Δήμου Καλαμάτας

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας το θέμα που κυριάρχησε στην ημερήσια διάταξη ήταν αυτό με τίτλο «Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2021».

Σύμφωνα με την εισήγηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, το «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαμάτας, για το 2021» αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής, για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και εστιάζει στην υλοποίηση ενός συγκροτημένου σχεδίου προβολής.

Η φιλοσοφία που διατρέχει τις δράσεις του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των δομών της πόλης, όπως ο διεθνής αερολιμένας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, οι δομές πολιτισμού (Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Φεστιβάλ Χορωδιών, Πρόγραμμα Ημέρες Ελευθερίας 1821), οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι πρωτοβουλίες τους, με έναν τρόπο ενιαίο και συνεκτικό.

Επίκεντρο αυτής της πολιτικής θα είναι ο ίδιος ο πολίτης, είτε ως ντόπιος είτε ως επισκέπτης, οι σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και ο αλληλοσεβασμός στο περιβάλλον, στην κουλτούρα και στον πολιτισμό. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας δημιουργικός συνασπισμός εξωστρέφειας με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις προδιαγραφές και τους στόχους που θέτει ο ΕΟΤ, για την αναβάθμιση του πλάνου «sea and sun» σε υψηλότερο επίπεδο, την ανάδειξη και τη δυναμική προώθηση στη διεθνή αγορά νέων και άγνωστων ελληνικών προορισμών, του City Break, καθώς και άλλων ανταγωνιστικών θεματικών εμπειριών.

Το συγκεκριμένο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2021» θα υλοποιηθεί στοχευμένα, μέσω ενδεδειγμένων μεθόδων προβολής και διαφήμισης, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τις εφαρμογές έξυπνων συσκευών.

Το έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομών τα υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, τόσο για την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου όσο και για τις μεθόδους προβολής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών, με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη του προγράμματος προβολής και προώθησης είναι: 1. Προσαρμογή για την τήρηση των θεσπισμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας του προορισμού, για την ασφάλεια τόσο των επισκεπτών όσο και των κοινωνικών επαφών τους.

2. Δημιουργία ενός branding ασφαλούς προορισμού “όλο το χρόνο”. Ανάδειξη της Καλαμάτας ως ενός ελκυστικού και ασφαλή προορισμού για όλες τις εποχές.

3. Αύξηση επισκεψιμότητας του ιστότοπου και των κοινωνικών δικτύων.

4. Προβολή της Καλαμάτας σε εναλλακτικές αγορές και μορφές τουρισμού.

5. Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας που προσδίδει στην πόλη η γειτνίαση της με την οροσειρά του Ταϋγέτου.

6. Ο συνδυασμός τουρισμού και πολιτισμού.

7. Έμφαση στην αειφορία και στις αξίες της αυθεντικότητας, των ανθρώπινων σχέσεων, της φιλοξενίας, της ποιότητας των υπηρεσιών και της διαβίωσης στην πόλη.

8. Ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας, των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας.

Στόχοι του Δήμου Καλαμάτας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι: 1. Δημιουργία τουριστικών εμπειριών. 2. Διασύνδεση των διαφορετικών στοιχείων της πολυμορφικότητας της αληθινής Καλαμάτας σε ένα περιεκτικό αφήγημα. 3. Προσέλκυση επισκεπτών που θα σέβονται τον προορισμό και θα συνεισφέρουν στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και την αύξηση των εσόδων. 4. Ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και καλλιτεχνικού αποθέματος της πόλης και η διασύνδεσή του με τον προσωρινά ντόπιο- επισκέπτη. 5. Η ψηφιοποίηση του τουριστικού περιεχομένου, καθώς και των μεθόδων επικοινωνίας με τον επισκέπτη. 6. Διεύρυνση συνεργασίας και διάδραση με τον ιδιωτικό τομέα.

Α. Θεσμικό πλαίσιο

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος είναι σύμφωνος με εγκύκλιο του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού/Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, με θέμα: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται σε περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», καθώς και σε αποφάσεις του Γ.Γ. του ΕΟΤ, με θέμα «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων».

Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας όσο και από το υπουργείο Τουρισμού (EOT).

Β. Υγεία και υγιεινή

Αυστηρή τήρηση των προληπτικών μέτρων και συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων στον τουρισμό, ώστε να διατηρηθεί ο προορισμός ταξιδιωτικά ασφαλής. Για τα προσεχή χρόνια η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία και η ροή έγκυρων πληροφοριών, μεταξύ ταξιδιωτών, επιχειρήσεων του τουρισμού και της τοπικής κοινωνίας, θα είναι ο κινητήριος μοχλός για την ανάκαμψη του τουρισμού.

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις θα πρέπει να ελαχιστοποιούν την αβεβαιότητα και η αίσθηση ασφάλειας είναι στοιχείο κεφαλαιώδους σημασίας, για να αποφασίσει κάποιος να ταξιδέψει μακριά από τη χώρα του.

Γ. Δράσεις

Η υγειονομική κρίση (COVID-19) και τα μέτρα αντιμετώπισης αυτής έχουν πλήξει σημαντικά τον παγκόσμιο τουρισμό μέσα από την ακύρωση αεροπορικών μετακινήσεων και ταξιδιών. Ο MICE τουριστικός επαγγελματικός κλάδος της οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, επαγγελματικών ταξιδιών και ταξιδιών κινήτρων (incentives) δέχεται μεγάλο πλήγμα από την ακύρωση γεγονότων διεθνώς.

Η νέα αυτή κατάσταση αναπόφευκτα θα πλήξει σε σημαντικό βαθμό και τον προορισμό Καλαμάτα. Ένα μεγάλο μέρος των προωθητικών ενεργειών, όπως συμβατικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, ταξίδια εξοικείωσης, εκτύπωση φυλλαδίων, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Ταυτόχρονα, το διαδίκτυο και οι ψηφιακές εφαρμογές είναι η κύρια πηγή πληροφοριών και το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας. Οι επισκέπτες επικοινωνούν και μοιράζονται τις εμπειρίες τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την προβολή του προορισμού. Τα ψηφιακά κανάλια παρέχουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να μεταφέρουν με κείμενο, ήχο, εικόνα και video, τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες, καθιστώντας ταυτόχρονα κοινωνούς αυτών, κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000 ευρώ.