Σχεδόν 2.000 έλεγχοι της Αστυνομίας από Παρασκευή έως Κυριακή στη Μεσσηνία

Σχεδόν 2.000 έλεγχοι της Αστυνομίας  από Παρασκευή έως Κυριακή στη Μεσσηνία

Συνολικά 1.878 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στη Μεσσηνία από την Παρασκευή έως και την Κυριακή για την τήρηση των μέτρων κατά του Κορωνοϊού. 

Έτσι, σε 670 ελέγχους από την Αστυνομία την Παρασκευή δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο για μη χρήση μάσκας, ενώ βεβαιώθηκαν εννέα παραβάσεις που αφορούσαν μετακινήσεις. Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου την ίδια ημέρα και σε 3.711 ελέγχους επιβλήθηκαν εννέα πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και 44 για περιορισμό κίνησης.

Το Σάββατο σε 654 ελέγχους επιβλήθηκε ένα πρόστιμο για μη χρήση μάσκας και βεβαιώθηκαν πέντε παραβάσεις που αφορούσαν στις μετακινήσεις. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε 3.983 ελέγχους επιβλήθηκαν συνολικά 20 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και 53 για περιορισμό κίνησης.

Την Κυριακή, σε 554 ελέγχους, επιβλήθηκαν στη Μεσσηνία ένα πρόστιμο για μη χρήση μάσκας και 3 για παραβιάσεις που αφορούσαν στις μετακινήσεις. Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου και 3.861 ελέγχους, επιβλήθηκαν συνολικά πέντε πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και 53 για περιορισμό κίνησης.

Β.Β.